Framflyttning av förfallodagen

Om du har en öppen faktura och inte kan betala den senast på förfallodagen kan du ange en ny betalningsdag via vår online-tjänst.

Du kan flytta betalningsdagen för en öppen faktura om

  • du gör det före fakturans förfallodag
  • du inte har tidigare fakturor öppna
  • du inte har flyttat betalningsdagen för fakturan i fråga tidigare
  • du har betalat fakturorna senast på förfallodagen

Om ovanstående villkor är uppfylda kan du ange en ny betalningsdag via vår online-tjänst. Om du använder e-faktura måste du också göra ändringen i din nätbank.

Meddela den nya betalningsdagen via nätet

Logga in   

Beakta med famlyttning av förfallodagen

  • Du kan flytta förfallodagen avgiftsfritt en gång per år. De följande gångerna tar vi ut en avgift om du flyttar fram betalningsdagen med mer än 14 dagar. Serviceavgiften debiteras i följande faktura.
  • Serviceavgiften för flyttning av förfallodagen är 5 euro per telefon och e-post och 2 euro via online-tjänsten.
  • Samma villkor gäller oberoende av om du flyttat förfallodagen per telefon eller via nätet.
  • Betalningsdagen för en direktbetalningsfaktura inte kan flyttas.

För mer information