Framflyttning av förfallodagen

Om du har en öppen faktura och inte kan betala den senast på förfallodagen ska du ange en ny betalningsdag via vår online-tjänst. Om du använder e-faktura måste du också göra ändringen i din nätbank. 

Meddela den nya betalningsdagen via nätet

Du kan flytta förfallodagen avgiftsfritt en gång per år. De följande gångerna tar vi ut en avgift om du flyttar fram betalningsdagen med mer än 14 dagar. Serviceavgiften debiteras i följande faktura.

Flyttning av förfallodagen kostar 5 euro per telefon och e-post och 2 euro via online-tjänsten.

Du kan flytta betalningsdagen för en öppen faktura om

  • du gör det före fakturans förfallodag
  • du inte har tidigare fakturor öppna
  • du inte har flyttat betalningsdagen för fakturan i fråga tidigare
  • du har betalat fakturorna senast på förfallodagen

Kom ihåg att betalningsdagen för en direktbetalningsfaktura inte kan flyttas. Observera att samma villkor gäller oberoende av om du flyttat förfallodagen per telefon eller via nätet.

Logga in eller registrera dig

För mer information


Faktuering

Här hittar du informationen om faktuering.


E-Faktura


Kontonummer


Så läser du fakturan


Inkasso


Energifinansiering


Direktbetalning


Mobilepay-fakturering

Dela: