Information till kunden

Från denna sida hittar du information som stöd för ditt kundförhållande och olika kanaler där du kan få mer information om dina rättigheter, gällande lagstiftning och de tvistlösningsmetoder som finns tillgängliga i konfliktsituationer.

Jämförelse av Elleveransavtal

Elförsäljaren kan bytas på avtal som gäller tills vidare med en uppsägningstid på 14 dygn och på tidsbundna avtal dagen efter slutdatum (meddelande 14 dygn innan). Den nya elförsäljaren som du har valt sköter bytet av försäljare. Du kan jämföra olika elavtal med hjälp av Energimyndighetens opartiska tjänst för Elprisjämförelse.

Elprisjämförelse

 

Information om Rättigheter och Gällande Lagstiftning

Ingående av elavtal regleras av finsk lag. Du kan bekanta dig med gällande lagstiftning på Finlex-tjänsten. Information om energikonsumenters rättigheter hittar du på Energimyndighetens sidor för konsumentinformation.
Finlex

Finlex

Energimyndighetens Konsumentinformation

 

Tvistlösning för Konsumentavtal

Om en tvist gällande avtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan en konsument be konsumenttvistenämnden att avgöra tvisten. Innan konsumenten för ärendet till behandling av konsumenttvistenämnden ska hen kontakta konsumentrådgivningen.

Konsumenttvistenämnden

Konsumentrådgivning 

 

Tvistlösning för Företagsavtal

Tvister som uppstår med anledning av detta företagsavtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors och språket finska. Tvister om betalningsskyldigheter som grundar sig på detta avtal kan dock avgöras i Helsingfors tingsrätt.

Centralhandelskammarens

Rättsportalen

 

Information om Elförbrukning

Du kan följa din elförbrukning, granska dina avtal och kontakta vår kundtjänst i tjänsterna Oma Helen eller Yritys Helen. I tjänsterna hittar du jämförelser av din egen energianvändning vid olika tidpunkter, jämförelseinformation med andra energianvändare samt i Oma Helen-appen mer detaljerad jämförelseinformation till motsvarande användningsställen.

Genom att vara uppmärksam på små val i vardagen kan du se till att el inte slösas i onödan. Tips för smart energianvändning och information om enheters energiförbrukning hittar du på Helens sidor för rådgivning om energianvändning.

Utforska Oma Helen-appen

Logga in på Oma Helen

Logga in på Yritys Helen

Energirådgivning