Inkasso

För en obetald faktura skickar vi en betalningspåminnelse. När betalningstiden som anges i påminnelsen löpt ut går de obetalda fakturorna till ett inkassoföretag för inkassering. 

För mer information


Faktuering

Här hittar du informationen om faktuering.


E-Faktura


Kontonummer


Så läser du fakturan


Framflyttning av förfallodagen


Energifinansiering


Direktbetalning


Mobilepay-fakturering


Digital postlåda Kivra

Med Kivra tar du emot, betalar och arkiverar du behändigt alla dina viktiga dokument som digital post.