Inkasso

För en obetald faktura skickar vi en betalningspåminnelse. När betalningstiden som anges i påminnelsen löpt ut går de obetalda fakturorna till ett inkassoföretag för inkassering. 

För mer information