Kontonummer

Elräkningar


FI18 8000 1200 3133 60 DABAFIHH
FI17 5000 0110 0000 55 OKOYFIHH

Fjärrvärme- och fjärrkylaräkningar

FI33 8000 1170 6491 32 DABAFIHH
FI48 5000 0120 2138 88 OKOYFIHH

Kom ihåg att använda ett rätt referensnummer när du betalar räkningen.

För mer information


Faktuering

Här hittar du informationen om faktuering.


E-Faktura


Så läser du fakturan


Framflyttning av förfallodagen


Inkasso


Energifinansiering


Direktbetalning


Mobilepay-fakturering

Dela: