Kontonummer

Kom ihåg att använda ett rätt referensnummer när du betalar räkningen.

Elräkningar

FI18 8000 1200 3133 60 DABAFIHH
FI17 5000 0110 0000 55 OKOYFIHH

Fjärrvärme- och fjärrkylaräkningar

FI33 8000 1170 6491 32 DABAFIHH
FI48 5000 0120 2138 88 OKOYFIHH

För mer information


Faktuering

Här hittar du informationen om faktuering.


E-Faktura


Så läser du fakturan


Framflyttning av förfallodagen


Inkasso


Energifinansiering


Direktbetalning


Mobilepay-fakturering


Digital postlåda Kivra

Med Kivra tar du emot, betalar och arkiverar du behändigt alla dina viktiga dokument som digital post.