Fakturering

Kontonummer

Elräkningar


FI18 8000 1200 3133 60 DABAFIHH
FI17 5000 0110 0000 55 OKOYFIHH

Fjärrvärme- och fjärrkylaräkningar

FI33 8000 1170 6491 32 DABAFIHH
FI48 5000 0120 2138 88 OKOYFIHH

Kom ihåg att använda ett rätt referensnummer när du betalar räkningen.

Dela: