MobilePay-fakturering upphör

På grund av förändringar i MobilePay-tjänsterna kommer Helen att sluta använda denna faktureringsmetod. För nya avtal erbjuder vi inte längre MobilePay som faktureringsmetod.

Aktivera enkel e-faktura

För våra nuvarande kunder som har använt MobilePay som faktureringsmetod rekommenderar vi att byta till den enkla e-faktureringen. Om du inte vill byta till e-fakturering kommer vi att i fortsättningen skicka fakturorna per post. Om du får fakturor via Kivra eller OmaPosti, skickar vi dem elektroniskt istället för per brev.

 Vi slutar skicka fakturor via MobilePay den 1 December 2023. Du kan betala fakturorna som vanligt med MobilePay fram till slutet av 2023.

 Läs mer om ibruktagandet av e-fakturering

Du kan också ändra faktureringsmetoden direkt i Oma Helen

För mer information