Så läser du fakturan

Vi har gjort en anvisning om hur du läser el- och fjärrvärmefakturan. Kontakta vår kundtjänst om du fortfarande har frågor om fakturan. Vi hjälper dig gärna.

Din förnyade elräkning

Framför dig har du Helen Ab:s förnyade elräkning. Räkningen innehåller samma uppgifter som förut, men de presenteras nu på ett bättre och tydligare sätt.

1. Uppgifter om räkningen Räkningens nummer, förfallodag och referens

2. Uppgifter om kunden När du kontaktar kundtjänsten behöver du någon av sierkoderna på räkningen som identifikation: kundnumret, avtalsnumret, räkningens nummer eller förbrukningsplatsens nummer. Alla uppgifter om kunden finns på samma ställe på räkningen.

3. Uppgifter om avtalet Avtalsnumret, avtalets giltighetstid samt uppgifterna om avtalad fakturering finns alla på samma ställe.

4. Faktisk elförbrukning Visar elförbrukningen i kilowattimmar och euro för tiden mellan mätaravläsningarna.

5. Specifikation av räkningens totalbelopp Anger momsens andel av elräkningens totalbelopp och räkningens totalbelopp utan moms.

Sida 2: Specifikation av förbrukningsräkningen

6. Specifikationens basuppgifter Förbrukningsräkningens faktureringsperiod t.ex. 01.02.2020-30.04.2020.

7. Räkningspecifikation Specifikation av elenergin på basis av den faktiska elförbrukningen. På specifikationsraderna anges elprodukten, tidsperioden för vilken förbrukningen uppmätts, den faktiska uppmätta förbrukningen i kWh, enhetspriset och radsumman i euro. I fakturaspecifikationen anges den faktiska elförbrukningen, men inte mätvärdena.

Din förnyade fjärrvärmefaktura

Helen Ab har förnyat räkningarna för fjärrvärme- och fjärrkyla. Räkningen innehåller samma uppgifter som förut, men de presenteras nu på ett bättre och tydligare sätt.

1. Uppgifter om räkningen Räkningens nummer, faktureringsperiod och förfallodag

2. Uppgifter om kunden När du kontaktar kundtjänsten behöver du förbrukningsplatsens nummer. Numret och andra uppgifter om kunden finns på samma ställe på fakturan.

3. Uppgifter om avtalet På uppgifter om avtalet finns fastighetens avtalade vattenflöde och möjlig referens information.

4. Förbrukningsfakturans sammandrag Visar fakturans sammandrag per produkt

Sida 2: Specifikation av förbrukningsfakturan

5. Specifikationens basuppgifter På specifikationen anges mängden av värmeenergi som är basis för energiavgiften. Förbrukningsfakturans faktureringsperiod t.ex. 30.9.-30.11.2014.

FjärrvärmefakturaFjärrvärmefaktura

För mer information