Samtalspriser och öppethållningstider

Samtal priser

Du kan ringa till oss till priset av ett lokalnäts- eller mobiltelefonsamtal.

Samtal till Helen Ab:s telefontjänst spelas in och sparas i telefontjänstsystemet.

Öppethållningstider

  • Hushållets och Företagets kundtjänst 09 617 8080 vardagar klockan 9–17
  • 24/7-flyttelefonen 09 617 8020 dygnet runt.
  • Koncernens telefonnummer 09 6171 vardagar klockan 8–16.

För mer information