Nyhet / 30.10.2013

Vinterpriset på fjärrvärme sjunker

I Helsingfors sjunker energipriset på fjärrvärme under vinterperioden 1.11.2013 jämfört med de två föregående vinterprisperioderna.

Energiavgiften inklusive skatt sjunker med cirka 3,2 % jämfört med det föregående vinterpriset som var i kraft mars-april 2013. Efter sänkningen är priset 52,45 €/MWh (inkl. moms 24 %).
Den viktigaste orsaken till prissänkningen är lägre produktionskostnader för den energieffektiva kraftvärmeproduktionen som används inom produktionen av fjärrvärme. Helsingfors Energis fjärrvärmepris är kostnadsmotsvarigt och energiprisutvecklingen är stabil. Fjärrvärmen är billigare i Helsingfors än i Finland i medeltal.

Energiavgiften för fjärrvärme 1.11.2013 – 31.12.2013 (vinterprisperioden):
Vinterpris utan skatt 42,30 €/MWh
Vinterpris med skatt 52,45 €/MWh

Fjärrvärmepriset justeras fyra gånger per år. Energipriset justeras nästa gång 1.1.2014.webbsidor: 

Fjärrvärmeprislista

Läs mer om ämnet

Värme