Nyhet / 18.6.2013

Kylenergi lagras under Esplanadparken

Fjärrkylan blir allt populärare och behovet av kylning ökar, likaså förväntningarna. Under de heta dagarna i Helsingfors förra veckan nåddes nytt rekord för efterfrågan på fjärrkyla. Lagring av fjärrkyla är till hjälp vid de stora dagliga efterfrågevariationerna. 

Förutom affärslokaler, hotell, köpcentrum och datorhallar kyls allt oftare även bostadsfastigheter i Helsingfors med fjärrkyla. I nya stadsdelar så som Busholmen och Fiskehamnen byggs ett heltäckande fjärrkylasystem i samband med byggandet av traditionell infrastruktur.

I Helsingfors har redan flera operatörer kommersiella datorhallar som kyls med fjärrkyla. Den senaste datorhallen som ansluts till fjärrkyla byggs för DNA. Även många kontorsbyggnader har egna stora datorhallar som är fjärrkylda.

Fjärrkylan utvecklas fortlöpande och nya innovationer utnyttjas för att skapa ett ännu mer ekologiskt och heltäckande energisystem. Lagring av energi är en väsentlig del av ett intelligent energisystem som möjliggör anpassning av produktionen efter kundernas efterfrågan och behov.

Kylenergi lagras nattetid i underjordiska energimagasin och kan sedan tas i bruk på dagen när behovet av kylning är störst. Det första underjordiska kylmagasinet som rymmer 11 miljoner liter togs i bruk i Böle i fjol. Hundra meter under Esplanadparken byggs ett nytt energimagasin på 25 miljoner liter som är mer än dubbelt så stort som det i Böle.

Rekordartad efterfrågan

Fjärrkylasystemet i Helsingfors är det tredje största i Europa och det snabbast växande. Under de heta dagarna förra veckan översteg efterfrågan på fjärrkyla 1000 MWh per dygn. Det är ett rekord som sannolikt kommer att slås flera gånger i sommar.

Ekologisk integrering av fjärrkyla och fjärrvärme

I Helsingfors centrum är fjärrkyla ofta det effektivaste sättet att minska koldioxidutsläppen från fastigheter. Helsingfors Energi producerar fjärrvärme och fjärrkyla integrerat, vilket bl.a. ger möjlighet att vid produktionen utnyttja kallt havsvatten, spillenergi och sommartid solvärme som fastigheterna inte behöver.

I Helsingfors produceras fjärrkylan till 80 procent ur energikällor som annars inte skulle utnyttjas, till exempel kallt havsvatten. Returvattnet från fjärrkylan förädlas och överförs till fjärrvärmenätet för att värma helsingforsbornas hem och tappvarmvatten. Helsingfors Energis energilösning som integrerar fjärrkyla och fjärrvärme är på många sätt en föredömlig och prisbelönt modell för intelligenta energisystem i stadsmiljö.