Nyhet / 4.11.2013

Helsingfors Energis aktier i Tunturituuli Oy har sålts som en del av en aktieaffär som omfattar hela bolaget

Helsingfors Energis aktier i Tunturituuli Oy har i enlighet med stadsstyrelsens beslut sålts torsdag 31.10.2013 som en del av en aktieaffär som omfattar hela bolaget.

Helsingfors Energis andel av aktierna i Tunturituuli Oy som hör till Fortumkoncernen har varit 3,5 % (0,1 MW). Denna andel som är mycket liten i förhållande till Helsingfors Energis verksamhet har motsvarat en vindkraftseffekt som räcker för att värma cirka sex enfamiljshus. Helsingfors Energi koncentrerar sig i enlighet med sitt utvecklingsprogram på att utveckla vindkraft i storskaliga projekt inom Suomen Hyötytuuli Oy och Finlands Havsvind Ab.

Tunturituuli Oy har vindkraftsproduktion på Olostunturi i Muonio i Lappland. Bolaget har producerat vindkraftsel för sina delägare enligt självkostnadsprincipen. Vid aktieaffären som omfattade hela bolaget övergick aktierna i privatpersoners ägo