Nyhet / 29.9.2014

Huvudstadsregionen har en stark grund för att bli cleantech-metropol

Helsingfors Energis VD Pekka Manninen tror att det finns internationell efterfrågan på finsk energi-knowhow. Aktörer i energibranschen tar lärdom av Helsingfors om bl.a. kraftvärmeproduktion, fjärrkyla och utnyttjande av spillenergi som energikälla. Pekka Manninen deltar i en paneldebatt i Sanomahuset om huvudstadsregionens cleantech-framtid.

Finland toppar regelbundet internationella jämförelser i energibranschen och det är framför allt kraftvärmeproduktionen som ses som en framgångsfaktor. I sin senaste landsrapport lyfte IEA särskilt fram energilösningen i Helsingfors.
 - Här i Finland och Helsingfors kan vi vara särskilt stolta över den ytterst energieffektiva kraftvärmeproduktionen, som i Europa och på andra håll i världen anses vara det effektivaste sättet att producera energi. På Helsingfors Energi har vi dessutom tagit med fjärrkyla i samma helhet - med hjälp av den kan spillenergi från fastigheter återvinnas som fjärrvärme. Till exempel i somras kunde vi återvinna en energimängd som det skulle ha behövts 22 hektar solfångare för att producera, säger Pekka Manninen.
 
Helsingfors Energi använder över tio energikällor och produktionssätt i sin energiproduktion och har spritt produktionen över staden. Kraftvärmeverken eldas med naturgas och stenkol och från och med slutet av året även med träpellets. Som energikällor utnyttjas bl.a. vatten, vind, sol, värme ur avloppsvatten samt kallt havsvatten.
 
Solkraftverksprojekt i full gång

Helsingfors Energi har börjat bygga ett solkraftverk i Södervik i Helsingfors. Samtidigt lanseras ett nytt sätt att köpa solenergi: kunden får produktionen från sin egen panel mot en månadsavgift.
- Vårt mål är att bygga fler solkraftverk allt efter efterfrågan, vid behov även i mycket rask takt. Vi börjar sälja andelar om en dryg vecka och förhandsefterfrågan har varit glädjande livlig, säger Manninen.
 
Var hitta en lämplig plats för vindkraftverk?

Som ägare i Suomen Hyötytuuli är Helsingfors Energi med i en rad vindkraftsprojekt runt om i landet. Finlands Havsvind Ab har två stora havsvindsprojekt, som bl.a. stött på planläggnings- och radarproblem.
- Vi vill bygga ut vindkraften, men för närvarande verkar det vara väldigt svårt att hitta platser där man skulle kunna bygga vindkraftverk. Vi har öppet efterlyst förslag och tar fortsättningsvis gärna emot sådana. Lokal vindkraftsproduktion skulle med säkerhet förstärka bilden av huvudstadsregionen som cleantech-metropol.
 
Hundratals miljoner investeras i bioenergi

I slutet av detta år börjar Helsingfors Energi blanda träpellets i stenkolet vid Sundholmens kolkraftverk. Att öka bioenergin är ett led i Helsingfors Energis utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid. I och med utvecklingsprogrammet investerar Helsingfors Energi flera hundra miljoner i att ersätta stenkol med biobränslen. De huvudalternativ som är under beredning är att i Nordsjö bygga ett nytt flerbränslekraftverk som huvudsakligen eldas med flis, eller att öka inblandningen av pellets i de nuvarande kolkraftverken.
 
Energieffektivitet bästa sättet att minska utsläppen

Pekka Manninen påminner om att det viktigaste, effektivaste och snabbaste sättet att minska utsläppen är att förbättra energieffektiviteten inom alla delområden i samhället. Helsingfors Energis kraftvärmeproduktion spar årligen energi motsvarande 500 000 enfamiljshus årsförbrukning. I Europa är det fortfarande vanligast att värmen som uppstår vid elproduktionen leds ut i havet eller luften.
 
- För vår del har vi redan kommit väldigt långt med effektiviteten i energiproduktionen. Vi satsar mycket på energirådgivning till våra kunder och utvecklar också hemautomationslösningar för att optimera energianvändningen – med andra ord gör vi det enkelt och bekvämt att spara energi. Redan nu lagrar vi kyl- och värmeenergi, men det behövs allt bättre lösningar även för lagring av el.
 
Helsingfors Energi är med och bygger en cleantech-metropol

Enligt Pekka Manninen är Helsingfors redan på god väg mot en cleantech-framtid.
 
- Klimatutmaningen är så betydande att den inte kan lösas med någon enskild metod. Det behövs bättre energieffektivitet, nya lösningar för produktion och energianvändning. Vi har knowhow som det säkert finns efterfrågan på i Europa. Den kan ge kommersiell nytta, och samtidigt bidrar vi till att lösa den gemensamma klimatutmaningen.