Nyhet / 19.12.2014

Beslut vid Helen Ab:s extra bolagsstämma

Helen Ab:s extra bolagsstämma beslutade om bolagets styrelses sammansättning och om förvärv av affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet. Helsingfors Energis nuvarande affärsverksamhet (med undantag av utebelysningen) övergår till Helen Ab 1.1.2015.

Beslut om Helen Ab:s styrelses sammansättning

Bolagsstämman beslutade utse följande personer till bolagets styrelse från 1.1.2015 till den nuvarande mandatperiodens utgång:

  • Pekka Majuri, ordförande
  • Osmo Soininvaara, vice ordförande
  • Hanna-Maria Heikkinen
  • Mari Holopainen
  • Tapio Korhonen
  • Annukka Mickelsson
  • Hillevi Mannonen
  • Mikko Niinivaara
  • Jouko Sillanpää

Till medlem i aktieägarnas nomineringskommitté utsågs Veronika Honkasalo.

Beslut om förvärv av affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv av affärsverksamhet, aktieemission och höjning av aktiekapitalet.