Nyhet / 20.11.2014

Helsingfors Energi och Vapo har avtalat om Finlands största pelletsleverans

Helsingfors Energi och Vapo har avtalat om leverans av träpellets till Sundholmens och Hanaholmens kraftvärmeverk. Leveransvolymerna är nationellt sett mycket betydande. Pelletsen ska ersätta importerad stenkol.

- Vid Helsingfors Energis kraftverk på Sundholmen börjar man blanda in 5–7 procent pellets i stenkolet i slutet av detta år, berättar enhetschef Janne Rauhamäki om utvecklingen av Helsingfors Energis energifunktioner.
Vid Helsingfors Energis kraftverk på Hanaholmen börjar man blanda in samma andel pellets när pelletsanläggningarna blir färdiga nästa år. Inblandningsprocenten har valts efter ingående försökseldningar vid kraftverken.

Vapos områdeschef Jan-Juhani Laitinen är mycket nöjd med avtalet:
- Det är fråga om ett betydande avtal. När leveranserna kommer i full gång är Helsingfors Energi vår största bränslekund som använder pellets. Avtalets sysselsättande effekt är cirka 50 årsverken i hela produktions- och leveranskedjan. Vapo har tillräcklig produktionskapacitet i Finland för att tillgodose den växande efterfrågan.

En ökad användning av pellets vid Sundholmens och Hanaholmens kraftverk är ett led i Helsingfors Energis utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid. Målet är att minska växthusgasutsläppen med 20 procent från 1990 års nivå och öka andelen förnybar energi till 20 procent fram till år 2020.


Nästa år ska Helsingfors stadsfullmäktige besluta om investeringarna i Helsingfors Energis utvecklingsprogram. Huvudalternativen är att öka inblandningen av pellets till 40 procent vid Sundholmens och Hanaholmens kraftverk eller att bygga ett nytt flerbränslekraftverk i Nordsjö, där huvudbränslet skulle vara flis.