Nyhet / 29.7.2014

Nya rekord för fjärrkylan

Under den förra veckan har det varit svalt och skönt i de fjärrkylda fastigheterna i Helsingfors, trots värmeböljan utomhus.

Igen har det slagits rekord – bara på onsdag producerades 800 MWh förnybar fjärrvärme till fjärrkylakunderna med hjälp av fjärrkyla. 800 MWh motsvarar dagsbehovet av tappvarmvatten i 1500 flervåningshus.

Den förnybara fjärrvärme som producerats med hjälp av fjärrkylan leds tillbaka till fastigheterna som har anslutit sig till fjärrvärme- och fjärrkylasystemen och utnyttjas där. Andelen förnybar fjärrvärme har alltså ökat märkbart särskilt i kontors- och affärsfastigheter som kyls med fjärrkyla. Fjärrkyla i bostäder ökar emellertid snabbt, för närvarande går det att få fjärrkyla till största delen av bostadshusen i Helsingfors innerstad. 

Mer info:

Helsingfors Energi, affärsområdets chef Kosti Koski, tfn 040 846 6089