Nyhet / 2.4.2014

Earth Hour-förfesten på Energitorget lockade ett 150-tal unga

Ungdomar spinningcyklade ihop 5000 euro vilket betyder att Helsingfors Energi donerar 5000 euro till en energireparation av Helsingfors största ungdomsgård Happi i Sörnäs.

Ett 150-tal ungdomar deltog i Helsingfors Energis Earth Hour-förfest på Energitorget i Elhuset lördagen den 29 mars. Ungdomarna skapade mem av energispartips och gav energisparlöften. I ungdomscentralens workshop gjorde man ett gemensamt pixelkonstverk och tryckte pins. Man njöt också av smoothie som gjorts på överbliven frukt.

Under evenemanget trampade ungdomarna spinningcyklar så flitigt att det uppsatta målet nåddes, vilket betyder att Helsingfors Energi donerar 5000 euro till en energireparation av Helsingfors ungdomscentrals största ungdomsgård (Happi i Sörnäs). Ungdomarna utför själv energisynen i ungdomsgården.

Syftet med Earth Hour-förfesten var att inspirera ungdomar att bekämpa klimatförändringen och spara energi. För musiken under evenemanget stod Gasellit. Förfesten började kl. 17.00 och avslutades med att belysningen släcktes kl. 20.30. För arrangemangen svarade gymnasieelever inom det samhälleliga projektet Safari. Helsingfors Energi deltog i WWF:s Earth Hour-manifestation genom att släcka belysningen på huvudkontoret i Elhuset och på oljecisternen vid Kronbergsfjärden. Earth Hour minskade elförbrukningen i Helsingfors med cirka 1 MWh, vilket i stort sett motsvarar den årliga elförbrukningen i en enrumslägenhet.

 

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Helen