Nyhet / 5.6.2014

Rekordmånga sommarjobbare på Helsingfors Energi

Omkring 120 sommarjobbare har börjat eller börjar jobba inom Helenkoncernen i sommar, vilket är betydligt fler än tidigare år. Också ansökningarna om sommarjobb var rekordmånga i år, hela 6 500.

Sommarjobbarna är studerande på olika utbildningsnivåer och jobbar bland annat med installations- och underhållsuppgifter, inom kundtjänsten, ekonomiförvaltningen, med lagerarbeten och städuppgifter. I år kunde Helsingfors Energi erbjuda fler sommarjobb än tidigare tack vare det omfattande moderniseringsprojektet på Sundholmens kraftverk.

Teemu Alonen som studerar automations- och systemteknik vid Aalto-universitetet fick sommarjobb på Helsingfors Energi som byggplatschefens assistent. Han arbetar både på kontoret och på fältet.

- Projektet på Sundholmens kraftverk är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om ett kraftverk, om automation och om hur ett stort projekt genomförs i arbetslivet. Min erfarenhet av Helen som arbetsplats är positiv. Man satsar på arbetssäkerhet och underhåll av lokalerna, folk är trevliga och har humor. Helen erbjuder ett stort företags förmåner. Jag har blivit väl emottagen, säger Alonen.

Ansvarsfull arbetsgivare

Helsingfors Energi och Helen Elnät Ab är nu för tredje gången med i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb (Vastuullinen kesäduuni). Företagen som är med förbinder sig att följa principerna för ett bra sommarjobb och fullgör därmed sitt företagsansvar. År 2012 tog Helen Elnät Ab första pris i kategorin små företag i tävlingen om det ansvarsfullaste sommarjobbet 2012.

- Sommarjobbarna är också en viktig investering för framtiden. Vi vill bära vår del av ansvaret och stödja ungdomars yrkeskompetens genom att inte bara erbjuda sommarjobb utan även praktikplatser och möjlighet att göra sitt slutarbete, säger personalchef Johanna Aholainen.
Helsingfors Energi har samarbetat med läroanstalter i många år och vill utveckla samarbetet ytterligare.

Skolsamarbetet börjar redan i de lägre årskurserna. Helsingfors Energi är bland annat med i Företagsbyn, som är en lärmiljö där elever i årskurs 6 får lära sig ekonomi- och arbetslivsfärdigheter. För YH-ingenjörer och DI-studerande ordnar man kraftverksbesök och berättar om energibranschens kompetensbehov. Inom koncernen jobbar dessutom praktikanter, av vilka många även gör sitt slutarbete i samband med praktiken. För dem som avlägger yrkesstudier erbjuds inlärning i arbetet bland annat inom maskinbyggnad och elinstallation.

Helenkoncernen har cirka 1 300 anställda.