Nyhet / 31.3.2014

Elförsäljningspriset sjunker

Helsingfors Energi sänker elförsäljningspriset med 3 – 4 % från och med 1.6.2014. Prissänkningen är möjlig eftersom elanskaffningskostnaderna har sjunkit.

Prissänkningen gäller elavtal som är i kraft tillsvidare. Senast ändrades priserna 1.9.2013, då sjönk de med cirka 5 %. Elpriset i Helsingfors Energis tillsvidareavtal har redan länge varit förmånligare än medelpriset för alla elbolag i Finland.


Energipriset inom Allmän el sjunker med 0,25 c/kWh. För en typisk lägenhet (årsförbrukning 2 000 kWh) sjunker elförsäljningspriset med 5 euro per år och är efter prissänkningen cirka 157 euro per år.
För ett typiskt enfamiljshus (utan elvärme, årsförbrukning 5 000 kWh) sjunker elförsäljningspriset med 12,5 euro per år och är efter prissänkningen cirka 343 euro per år.
Prissänkningens inverkan på elförsäljningspriset inom Allmän el-produkterna är cirka 3 – 3,5 %.
Inom produkterna Tidsel och Säsongsel som används vid eluppvärmning sjunker priserna med 0,24 – 0,25 c/kWh. För ett typiskt eluppvärmt enfamiljshus (årsförbrukning 18 000 kWh) sjunker elförsäljningspriset med cirka 45 euro per år och är efter prissänkningen cirka 1 137 euro per år.
Prissänkningens inverkan på elförsäljningspriset inom produkterna Tidsel och Säsongsel är cirka 4 %.

Priset på Vindkraft sjunker också

Inom produkterna Miljöpenniel och Vindkraft sjunker priserna på motsvarande sätt. Inom produkten Vindkraft är all el som levereras koldioxidfri förnybar energi. Miljöpenniel och Vindkraft lämpar sig för både lägenhetskunder och elvärmekunder.