Nyhet / 5.6.2014

Solvärme till Östersundom

Vid Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom genomför Helsingfors Energi en värmelösning som baserar sig på förnybar energi och består av jordvärme, solenergi, värmemagasinering och en värmecentral. Nyligen installerades solfångare vid skolan.

Solfångarna som är placerade bredvid skolan är två meter höga och fem meter breda. De 16 solfångarna har alltså en total yta på 160 kvadratmeter. Dessutom installerades två ackumulatortankar på vardera 4 000 liter för magasinering av värmen.

- Det är lätt att integrera solvärme i det nuvarande uppvärmningssystemet. Jordvärmen togs i bruk redan i början av året och har varit i drift allt sedan dess. För att få jordvärmen optimalt inställd kommer vi att utföra ytterligare tester i sommar, säger projektchef Jaakko Tiittanen på Helsingfors Energi.

Målet är att 80 procent av värmen som skolan behöver ska produceras med förnybar energi i höst. Nu ser det ut som om målet kommer att överträffas och att jordvärmen står för 80 procent och solvärmen för åtminstone de 5 procent man satt som mål. Återstående 15 procent produceras i en oljeeldad värmecentral, där man framgångsrikt även testat att använda bioolja. Hela hybridsystemet kommer att stå färdigt i augusti.

Samarbete med skolan

Helsingfors Energi har tagit med eleverna och lärarna i planeringen av hur det nya värmesystemet och den förbrukningsinformation som fås från det ska integreras i skolans verksamhet och undervisning.
I skolans aula kommer det att finnas en display som visar värmeproduktionen och -förbrukningen. Displayen åskådliggör från vilken källa värmen för tillfället kommer och i hur stor mängd.

- Vi har haft en workshop med lärarna kring detta och har nu presenterat skisserna för eleverna och bett dem säga sin åsikt. Härnäst kommer vi att bearbeta bilderna på basis av elevernas kommentarer, säger miljöexpert Pirjo Jantunen på Helsingfors Energi.

Vi kommer också att fundera på andra samarbetsformer och olika teman om hur energilösningarna skulle kunna bli en del av skolans vardag i form av läromaterial.

Läs mer om ämnet

Solenergi