Nyhet / 27.3.2014

Unga möts på Earth Hour-förfest på Energitorget

Helsingfors Energi öppnar Energitorget för ungdomar på Earth Hour-kvällen lördag 29.3. Ungdomarna ställer till med Earth Hour-förfest på energiutställningen som finns på Elhusets tredje våning. Tanken är att inspirera allt fler ungdomar att delta i bekämpningen av klimatförändringen.

På Energitorget skapar ungdomarna mem som inspirerar till att spara energi (virala energispartips) och ställer upp ett stånd där de säljer överbliven mat för att visa att de motsätter sig matsvinn.

Ungdomarna trampar också spinningcyklar som producerar energi, och om det uppsatta målet nås överlåter Helsingfors Energi maximalt 5 000 euro till Helsingfors stads ungdomscentral. Pengarna används för energieffektivitetsreparationer i Helsingfors största ungdomsgård (Ungdomsgården Happi i Sörnäs). Ungdomarna gör själva energisynen och de förändringar som behövs. För musiken under spinningjippot står Gasellit.

Earth Hour-förfesten på Energitorget börjar kl. 17.00 och avslutas med att belysningen släcks kl. 20.30 när Earth Hour börjar.

För arrangemangen svarar gymnasieelever inom det samhälleliga projektet Safari.

Earth Hour släcker belysning

Helsingfors Energi deltar i WWF:s Earth Hour-manifestation genom att släcka belysningen på huvudkontoret i Elhuset, på Alphyddans värmecentrals skorsten och på oljecisternen vid Kronbergsfjärden.

På Facebook och Twitter berättar vi hur Earth Hour eventuellt märks i elförbrukningen i Helsingfors. På www.helen.fi kan du också se hur mycket energi Helsingfors förbrukar.

 

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Företag