Nyhet / 27.5.2015

Arbetena med att förnya elnätet märks i gatubilden i sommar

Helen Elnät Ab förbättrar eldistributionens leveranssäkerhet genom att förnya det gamla eldistributionsnätet och bygga nytt nät. Under sommaren 2015 förnyas kabelnät från 1950-1970-talen på olika håll i Helsingfors.

Under sommarens och höstens lopp förnyas flera kilometer kabelnät från 1960-talet i Helsingfors stadskärna. Samtidigt byggs nya kabelförbindelser för att slutföra anslutningen till eldistributionsnätet av Gloets elstation som byggdes 2010.

Kabelnätet förnyas under sommarens och höstens lopp i Gloet, på Bulevarden och intilliggande gator, längs Esplanaderna, kring Norrsvängen på Drumsö och kring Hummelgatan och Tölögatan i Tölö.  Kabelnätet förnyas och luftledningsnätet byggs om till jordkabelnät också på Osmovägen och Kalervogatan i Kottby.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som arbetena kan medföra.