Nyhet / 1.6.2015

Helen är Finlands största solvärmeproducent

Värmen från solen tas tillvara med hjälp av fjärrkyla.

Med hjälp av Helens fjärrkylesystem tas värme som alstrats av solen, maskiner och apparater och människor tillvara i bostäder, kontor och köpcentrum i Helsingfors. Under sommaren produceras kylan i första hand med hjälp av världens största värmepumpsanläggning i sitt slag och enorma kylenergilager.

Med hjälp av fjärrkyla kan överflödig solvärme i fastigheterna förädlas till nyttoändamål och överföras till fjärrvärmenätet.  

- Till exempel i fjol somras producerade vi med hjälp av fjärrkyla förnybar fjärrvärme i en mängd som det annars skulle behövas solfångare på 22 hektar för att producera. Sommartid härstammar den förnybara fjärrvärmen huvudsakligen från solenergi, säger Kosti Koski, chef för Helens affärsområde kyla. Under de hetaste sommardagarna kan man med hjälp av fjärrkyla ta tillvara upp till 800 000 kWh förnybar fjärrvärme per dag. Detta motsvarar cirka 250 000 stadsbors dagsbehov av tappvarmvatten.

Fjärrkylenätet i Helsingfors täcker redan hela innerstaden och byggs årligen ut till nya områden. I nya stadsdelar så som Busholmen och Fiskehamnen byggs ett heltäckande fjärrkylesystem i samband med byggandet av traditionell infrastruktur.

Fjärrkylesystemet i Helsingfors är det tredje största i Europa och det snabbast växande.

Världens största värmepumpsanläggning finns i Helsingfors

Av fjärrkylan i Helsingfors produceras största delen, över 60 %, i en värmepumpsanläggning som producerar både fjärrvärme och fjärrkyla och är den största i sitt slag. Helheten ligger i ett grottsystem under Katri Valas park i Sörnäs.

Värmepumpsanläggningen har genomgått grundläggande service som förberedelse för varma sommardagar. I Katri Valas anläggning produceras fjärrkyla med värmepumpsteknik i industriell skala. Värme återvinns ur fjärrkylans returvatten och ur avloppsvatten som renats i Vik. Fjärrvärmen som förädlats ur spillvärme som samlats in via Katri Valas värmepumpsanläggnings fjärrkylesystem täcker största delen av värmebehovet i Helsingfors innerstad under sommaren.

Fjärrkyla produceras också på Sundholmen, där används absorptionskylteknik och vintertid kallt havsvatten för att producera kyla.

Behovet av fjärrkyla varierar beroende på vädret under sommaren. Variationerna i produktion och efterfrågan jämnas ut med hjälp av jättelika kylvattenlager under Esplanaden och i Böle. I de underjordiska vattenlagren håller sig kylvattnet kallt alla årstider.

Fakta:

• Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleverks effekter: 60 megawatt fjärrkyla och 90 megawatt fjärrvärme samtidigt.
• En het sommardag baserar sig hälften av fjärrvärmen i Helsingfors på överskottsvärme som förädlats till nyttoändamål i Katri Valas värmepumpsanläggning
• Variationerna i produktion och efterfrågan jämnas ut med hjälp av kylvattenlager. Det underjordiska lagret i Böle rymmer 11 miljoner liter, lagret under Esplanaden 38 miljoner liter.

 

Läs mer om ämnet

Värme