Nyhet / 9.12.2015

Helen investerar 20 miljoner i minskning av kväveoxidutsläppen

Helen Ab minskar de redan tidigare låga kväveoxidutsläppen (NOx) från sina kraftverk. Miljöinvesteringen på närmare 20 miljoner euro gör att NOx-utsläppen från Sundholmens och Hanaholmens kraftverk i stort sett halveras.

Ett långsiktigt arbete som pågått i flera decennier har resulterat i att kraftverksutsläppen i dag har ytterst liten inverkan på luftkvaliteten i staden.

Industriutsläppsdirektivet som träder i kraft i januari skärper reglerna för utsläpp av partiklar, svaveloxider och kväveoxider från kraftverk – till många delar sänks utsläppsgränserna till mindre än hälften jämfört med nuläget. Helens partikelutsläpp har från förut varit ytterst låga och underskrider redan nu de nya utsläppsgränserna. Dessutom har kolkraftverkens avsvavlingsanläggningar justerats för att vara effektivare. För att minska kväveoxidutsläppen har det dock krävts betydande åtgärder.

I syfte att minska NOx-utsläppen har Sundholmens kraftverk utrustats med en SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) som renar rökgaserna från kväveoxider och representerar bästa tillgängliga teknik. Vid Hanaholmens kraftverk renas kväveoxiderna i kraftverkspannan genom SNCR-ureainjektion (Selective Non-Catalytic Reduction).

Vid båda metoderna omvandlas de skadliga kväveoxiderna till oskadlig kvävgas – samma gas som andningsluften också annars till största delen består av. På det här sättet kan den redan nu låga miljöpåverkan minskas ytterligare.

Testning av utrustningen pågår

- Som bäst testas utrustningen. Från 1.1.2016 kommer vi att kunna underskrida de nya utsläppsgränser för kväveoxider som satts upp för Helen, säger projektchef Reima Rynö på Helen.

Helen producerar mer energi i dag än på 1990-talet, men trots det har utsläppen minskat signifikant under den här tiden. Den senaste miljöinvesteringen innebär en ytterligare förbättring av den redan tidigare goda nivån.

SCR-katalysatorn krävde omfattande byggnadsarbeten på Sundholmens kraftverk.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet