Nyhet / 5.10.2015

Helen söker nya databaserade affärsidéer för byggande av solel

Idéer för byggande av solel i stadsförhållanden söks via applikationsutvecklare och startup-företag. För att sätta fart på idékläckandet deltar Helen i en internationell applikationstävling och ger tävlingsdeltagarna tillgång till ny data.

Helsingfors är föregångare inom intelligent elmätning och öppna databanker, som fritt kan utnyttjas via tjänsten www.hri.fi. Inom ramen för den internationella applikationstävlingen Smart City App Hack ger Helen utvecklarna tillgång till data: förutom produktionsdata från Söderviks solkraftverk och Fingrids realiserade timprisdata som redan är offentlig data publiceras också elförbrukningsdata på timnivå för enskilda bostäder i Helsingfors.

Utnyttjande av solenergi vid både el- och värmeproduktion är en viktig faktor i samband med byggandet av en kolneutral framtid. Helen söker aktivt nya lösningar tillsammans med kunderna och övriga intressenter.

- Vårt solkraftverkskoncept där kunderna kan boka en egen panel är fint och påskyndar byggandet av solel i stadsförhållanden, säger enhetschef Perttu Lahtinen på Helen.  – Nu söker vi nya motsvarande metoder för att främja byggande av solel. Samarbete med utvecklare och startup-företag öppnar nya affärsmöjligheter för både dem och oss.

Fakta:
• Tävlingen är öppen för alla

• Tävlingsbidragen ska lämnas in 18.10.2015

• Med samma tävlingsbidrag kan man också delta i Open Finland Challenge, där bidragen ska lämnas in 9.11.2015 samt i 48 timmars Ultrahack 6 – 8.11.2015, dit separat anmälan krävs https://ultrahack.org/.

• Den bostadsspecifika data som Helen publicerar nås också via Helens blogg Uutta voimaa

• Datan innehåller elförbrukningsinformation på timnivå. Den bostadsspecifika datan är anonym och innehåller inte identifierbar information om bostädernas innehavare.

• Följ produktionsdata i realtid från Helens solkraftverk i Södervik här: https://www.helen.fi/aurinkovoimalat/suvilahti/