Nyhet / 9.3.2015

Helens laddningsstationer för elbilar blir del av landsomfattande nätverk

Helens 35 offentliga gatuladdningsstationer för elbilar ingår hädanefter i det landsomfattande laddningsnätverket Virtapiste.

Helen Ab:s gatuladdningsstationer blir en del av nätverket Virtapiste, som administreras av Liikennevirta Oy. Virtapiste är ett nätverk som används gemensamt och omfattar för närvarande 60 laddningsstationer runt om i landet. En betydande del av dem finns i Helsingfors.

Finlands första offentliga gatuladdningsstation för elbilar öppnades på Runebergsgatan redan 2009 och sedan dess har Helen aktivt utvecklat den eldrivna trafiken i huvudstaden. Gatuladdningsstationer har byggts på olika håll i staden och bl.a. på anslutningsparkeringar vid tågbanan. För närvarande omfattar Helens nätverk 35 laddningsstationer, varav 34 är medelsnabba laddningsstationer medan 1 är en snabbladdningsstation.

Tjänsten Virtapiste gör det ännu smidigare att använda elbil. Via mobilappen får elbilister information i realtid om laddningsstationen är ledig eller upptagen och om laddningsstationens utrustningsstandard. Via appen kan man också boka laddningsstationen på distans samt starta och avsluta laddningen. Appen fungerar som en karttjänst och visar inte bara Virtapiste-laddningsstationerna utan också andra tjänsteleverantörers laddningsstationer. Förutom med mobilappen kan tjänsten också användas med textmeddelande eller RFID-identifikation (laddningsbart kort eller nyckelbricka).

Registrering krävs för att använda laddningsstationerna

Hädanefter måste man registrera sig för tjänsten Virtapiste för att kunna använda Helens offentliga laddningsstationer. Hämta appen Virtapiste gratis i appbutikerna och registrera dig som kund på adressen http://virta.fi. Från 10.3.2015 är Virtapiste-laddningstjänsterna enbart tillgängliga för registrerade kunder.
Samtidigt som Helens laddningsstationer blir en del av det landsomfattande Virtapiste-laddningsnätverket och tjänsterna utvidgas blir tjänsten också avgiftsbelagd. Var och en som äger en laddningsstation och har anslutit sig till Virtapiste bestämmer självständigt vad det kostar att använda deras laddningsstation. Priset och prisbildningen för laddning av elbilar kan alltså variera på olika orter och på olika laddningsstationer.

Debiteringen på Helens laddningsstationer i Helsingfors

Efter 10.3.2015 debiteras 0,22 €/minut på Helens snabbladdningsstationer. På de medelsnabba laddningsstationerna bildas priset av en elenergiavgift (0,15 €/kWh) och en tidsbaserad serviceavgift (2,0 €/h). På en del av de laddningsstationer som räknas som anslutningsparkering är serviceavgiften tillsvidare nedsatt med 50 %. Via mobilappen går det också att förboka laddning (laddningstid högst 15 minuter) till ett pris på 0,15 euro per minut. Prissättningsgrunderna presenteras i tabellen nedan. Närmare priser på de enskilda laddningsstationerna finns på Helens webbplats och i Virtapistes mobilapp (från 10.3.2015).

Det faktiska priset för laddningen är beroende av elbilens laddningseffekt och batterikapacitet.

Fakta   
• Hädanefter måste man registrera sig för tjänsten Virtapiste för att kunna använda Helens offentliga laddningsstationer
• Helens laddningsstationer på egen karta www.helen.fi
• Hämta appen Virtapiste gratis i appbutikerna och registrera dig som kund på adressen http://virta.fi.
• Gällande priser uppdateras i tjänsten
• Helen Ab är delägare i Liikennevirta Oy som administrerar Virtapiste, ägarandel 10 %
Virtapiste: Det gemensamma laddningsnätverket Virtapiste inledde sin verksamhet i februari 2015. Vid verksamhetsstarten omfattar nätverket sammanlagt 60 laddningsstationer.