Nyhet / 23.6.2015

Helsingfors får Nordens största ellager

Ellagret byggs i Södervik, nära Helens solkraftverk som är Finlands största. I pilotprojektet testas de nya möjligheter som ett ellager i megawattklass erbjuder: smidig mellanlagring av el och nya affärsmodeller som kan utvecklas med hjälp av lagring av el.

Helen är först på den nordiska elmarknaden med att ansluta ett litiumbatterilager i megawattklass till elnätet. Energilagrens betydelse ökar när det blir vanligare med förnybara energikällor. Solpaneler och vindkraftverk byggs hela tiden. När produktionsvolymerna är stora vid gynnsamt väder men efterfrågan är liten kan elen lagras.

Ellagret i Södervik består av cirka 15 000 litiumjonbatterier, som tillfälligt kan lagra elen från Helens solkraftverk i Södervik (340 kWp) och det kommande solkraftverket i Stensböle (850 kWp). Ellagret får en nominell effekt på 1,2 megawatt och en energikapacitet på 600 kWh.

Motsvarande ellager finns varken i Finland eller i Norden.

- Det kommer att vara Nordens största batteribaserade ellager och ett betydande pilotprojekt, säger Juha Karppinen på Helen. - Det mest innovativa i projektet är hur ellagret används och styrs. Vi undersöker och testar när det lönar sig att ladda resp. ladda ur batteriet och vem som är beredd att betala för det vid olika tillfällen och enligt vilken logik, säger Karppinen.

Ellagret är en del av framtidens smarta elnät. Syftet är att balansera eldistributionen. Fördelarna med det batteribaserade ellager som valts är att det startar blixtsnabbt och är lätt att reglera.

Genom mellanlagring av el kan produktion och efterfrågan smidigare anpassas till varandra, och ellagret fungerar också som stabiliserare av elnätet. Som elreserv fungerar lagret som stöd för elnätet i felsituationer och deltar i kompensationen av reaktiv effekt, dvs. upprätthåller spänningen i nätet.

Investeringskostnaden för ellagret är cirka två miljoner euro och arbets- och näringsministeriet beviljar 30 procent stöd för projektet.

Helens partners i pilotprojektet är Helen Elnät och stamnätsbolaget Fingrid. Batteritekniken levereras av Landis+Gyr tillsammans med Toshiba. Ellagret ansluts till det smarta energisystemet i Fiskehamnen.  

- Energilager har en central roll i genomförandet av smarta nät. Tillsammans med Toshiba får vi leverera den senaste batteritekniken till projektet som är ett kliv framåt för hela energibranschen, inte bara i Finland utan också internationellt, säger Ari Tolonen på Landis+Gyr.

Helen är föregångare inom lagring av energi

Lagring av energi är en del av Helens helhet ”Världens bästa stadsenergi”. Helen är global föregångare inom lagring av energi. Värme har redan länge lagrats i fjärrvärmelager i Nordsjö och på Sundholmen samt i det kalla fjärrkylelagret i Böle. Ett nytt kylvattenlager under Esplanaden togs i bruk i våras.

Lagring av energi ger möjlighet att använda energi flexibelt i varierande efterfrågesituationer. Genom lagring kan också tillgången till energi säkerställas. Med hjälp av lager försöker man utnyttja de effektivaste och mest ekonomiska produktionssätten på bästa sätt.

Fakta

• Ellagret fungerar som ett vanligt mobiltelefon- eller laptopbatteri och har en kapacitet som motsvarar cirka 100 000 mobiltelefonbatterier
• Hela lagrets effekt: 1,2 megawatt
• Energikapacitet 600 kWh
• Lagrets storlek: 12 x 2 x 2 meter
• Kräver inget fast fundament, placeras på en sockel
• Placeras vid Söderviks solkraftverk
• Batteriet monteras i Italien vid årsskiftet och installeras på sin plats i mars 2016. Batteriet är i drift våren 2016. • Investeringskostnaden är cirka 2 miljoner euro.