Nyhet / 18.3.2015

Produktionen av solkraft har startat i Södervik i Helsingfors

Produktionen vid Finlands största solkraftverk startade i Södervik i Helsingfors i början av mars. Ett solkraftverk i stadsmiljö gör det möjligt att producera ren energi där energin används. Helens kraftverk ökar den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med över 10 procent.

Installationen av paneler i Söderviks kraftverk slutfördes i slutet av februari och i början av mars började kraftverket producera el. Panelerna installerades på den befintliga elstationens tak i samband med övriga reparationer.
Solkraftverket har en effekt på t.o.m. över 340 kW och är Finlands största. Per år producerar kraftverket cirka 275 megawattimmar solel, vilket motsvarar cirka 137 höghustvåors elförbrukning. Helens kraftverk ökar den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med över 10 procent.


Förnybar energi mitt i stan

Ett solkraftverk i stadsmiljö gör det möjligt att producera ren energi där energin används.
– Solkraftverket är ett konkret steg mot en kolneutral framtid, påminner projektchef Atte Kallio på Helen Ab.  – Helen har förbundit sig att bygga ny solkraft allt efter efterfrågan. Våra kunder kan direkt bidra till att öka produktionen av inhemsk och förnybar energi genom att ställa sig i kö för att boka egna solpaneler.

I samband med Söderviks solkraftverk har man särskilt tänkt på att konceptet ska vara lätt att skala upp: solkraftverk kan byggas på många olika platser var som helst i staden. Ett nytt solkraftverk i huvudstadsregionen är under planering. Redan nu kan solpaneler förhandsbokas på nätet.

I Södervik gavs kunderna möjlighet att boka sin egen solpanel bland de totalt 1 188 panelerna. Mot en fast månadsavgift får kunden tillgång till solelen från sin egen solpanel och elens värde krediteras i elräkningen. Panelerna såldes slut på några dagar.
Solkraftverkets produktion kan följas i realtid på nätet och snart öppnas en onlinetjänst där kunderna som bokat en egen panel kommer att kunna se vad panelen producerar.

En panel i Söderviks kraftverk producerar över 11 % av en höghustvåas elförbrukning. Om de boende i tvåan är sparsamma med energi och har bokat fem paneler, kan de på årsnivå själva producera all sin hushållsel direkt från solen.

Fakta:
• Söderviks solkraftverk minskar koldioxidutsläppen och är därmed ett konkret steg mot en kolneutral framtid.
• Projektet har stor samhällelig betydelse. Helen Ab har förbundit sig att bygga ny solkraft allt efter efterfrågan.
• Kraftverkets effekt är över 340 kW. Kraftverket ökar den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med över 10 procent.
• Den beräknade årsproduktionen är 275 MWh. Energimängden motsvarar omkring 137 höghustvåors elförbrukning.
• Investeringens värde är cirka 600 000 euro. Kraftverket byggdes med Miljöpennimedel.
• Platsen är Södervik i Helsingfors, taket på Helen Elnät Ab:s elstation.