Nyhet / 20.6.2016

Nordens största ellager i drift i Helsingfors

Inom kort tar Helen Ab Nordens största ellager i drift i Södervik i Helsingfors. Ellagret är placerat bredvid Söderviks solkraftverk. Lagrets syfte är att balansera eldistributionen.

Tanken är att lagra el i ellagret när elproduktionen är stor men efterfrågan liten. När efterfrågan ökar kan el tas ur lagret.

Ellagret i Södervik har kapacitet att momentant lagra elen från Helens solkraftverk i Södervik (340 kWp) och Stensböle (850 kWp). Ellagret består av 15 000 litiumjonbattericeller. Den nominella effekten är 1,2 megawatt och energikapaciteten 600 kilowattimmar. I princip fungerar ellagret på samma sätt som batteriet i en mobiltelefon eller laptop, skillnaden är bara att ellagret består av väldigt många battericeller.

Ellagret är tillverkat i Norditalien och transporterades till Finland i maj land- och sjövägen. Som bäst utförs de sista installationerna, och ellagret tas i drift inom den närmaste tiden. Litiumjonbattericellerna i ellagret är tillverkade av Toshiba och representerar dagens mest avancerade teknik. Ellagret levererades till Helen av Landis+Gyr.

Multiverktyg för elnätet

När andelen förnybar energi som är oberoende av efterfrågan ökar inom energiproduktionen, ökar också behovet av att lagra energi.


- Ett ellager är framtidens multiverktyg för det smarta elnätet. Vi ser mellanlagring av el som ett viktigt flexibelt element, som hjälper oss att anpassa produktionen och förbrukningen till varandra, säger utvecklingschef Juha Karppinen på Helen.
Fördelarna med ett batteribaserat ellager är att det startar blixtsnabbt och är lätt att reglera.

- Ellagret i Södervik kommer bäst till sin rätt vid kompensering av kortvariga effekttoppar och -dalar som kräver snabb reaktion, säger Karppinen.

Betydande pilotprojekt

De första tre åren kommer Helen att utnyttja ellagret för forskningsändamål tillsammans med Helen Elnät Ab och Fingrid Abp. Syftet med forskningen är att granska och testa ellagrets funktioner och ta fram nya affärsmodeller inom ellagring som är särskilt lämpade för den nordiska energimarknaden.

Efter forskningsprojektet fungerar ellagret som en del av Helens förnybara decentraliserade energisystem.

Till en början används ellagret som en del av Fingrids frekvensstyrda drifts- och störningsreserv. Det kommer också att utnyttjas för att optimera Söderviks solkraftverks produktion och jämna ut belastningstopparna på distributionsnätet i Söderviksområdet.

En mer utbredd användning av ellager försvåras i dagens läge av att den nuvarande lagstiftningen inte känner till begreppet lagring av el. Enligt den nuvarande tolkningen kan ett ellager samtidigt klassas som både förbrukning och produktion, vilket betyder att man måste betala skatter och överföringsavgift när batteriet laddas upp och produktionsavgift när det laddas ur.

Fakta om ellagret i Södervik:
• Effekt: 1,2 megawatt
• Energikapacitet: 600 kWh
• Består av: 15 000 litiumjonbattericeller
• Kapaciteten motsvarar cirka 100 000 mobiltelefonbatterier
• Mått 12 x 2 x 2 meter
• Investeringskostnad cirka 2 miljoner euro