Nyhet / 25.1.2016

Elöverföringspriserna stiger i Helsingfors

Helen Elnät Ab höjer elöverföringspriserna 1.4.2016 med i medeltal cirka 9 procent. Tidigare år har överföringspriserna i Helsingfors sänkts tre gånger i rad.

Prishöjningen grundar sig på högre stamnätsavgifter och en förändring i tillsynsmodellen för nätverksamheten. Energimyndigheten övervakar nätverksamheten och att dess prissättning är skälig. Från ingången av 2016 höjs den tillåtna avkastningsnivån för nätverksamhet.

Den senaste ändringen i överföringspriserna i Helsingfors gjordes 1.1.2015, då sänktes priserna med 9 procent. Före det hade priserna redan sänkts två år i rad. Genom de här tre prissänkningarna sjönk elöverföringspriserna i Helsingfors med sammanlagt 20 procent. I och med höjningen 2016 stiger överföringspriserna igen till samma nivå som 2014.

För en typisk lägenhetskund med en årsförbrukning på 2 000 kWh stiger överföringskostnaderna med cirka en euro per månad. Efter prisändringen är elöverföringsräkningen för en typisk lägenhetskund cirka 15 euro per månad inklusive skatt.

För en typisk elvärmekund med en årsförbrukning på 18 000 kWh stiger elöverföringskostnaderna med cirka 4,5 euro per månad. Efter prisändringen är elöverföringsräkningen för en typisk elvärmekund cirka 94 euro per månad inklusive skatt.

I överföringsräkningens totalbelopp ingår också elskatt, som tas ut i samband med överföringsräkningen. För elvärmekunden i exemplet ovan är elskatten nästan 42 euro per månad.

Investeringar i utveckling av elnätet

Helen Elnät Ab investerar årligen 35–50 miljoner euro i utveckling av elnätet i Helsingfors, vilket är en dryg tredjedel av de överföringsavgifter kunderna betalar. Investeringarna behövs för att trygga eldistributionen i den växande staden och förnya elnätet.

De senaste åren har helsingforsborna i medeltal upplevt ett halvtimmeslångt strömavbrott vart tionde år. Elleveranssäkerheten i Helsingfors är i världsklass.