Nyhet / 20.4.2016

Sundholmen får Finlands största pelletspanna

Helen Ab gör en av Finlands största satsningar på förnybar energi genom att bygga en pelletsvärmeanläggning på Sundholmen. Anläggningen utrustas med Finlands största pelletspanna.

Det är fråga om ett betydande projekt i Helens omfattande investeringsprogram för att öka användningen av förnybar energi. Helens mål är en klimatneutral energiproduktion 2050.

Den nya pelletsvärmeanläggningen kan producera värme för en stad av Nyslotts storlek. Det betyder att den nya anläggningen får en kapacitet som motsvarar 25 000 tvårumslägenheters värmebehov. Anläggningens bränsleeffekt är cirka 100 MW.

Huvudbränslet kommer att vara träpellets, som mals till pulver före inmatningen i pannan. Med full bränsleeffekt kommer värmecentralen att förbruka cirka 21 ton pellets i timmen eller en långtradare med pellets varannan timme. På ett år förbrukar anläggningen 40 000 ton pellets.

Pelletsvärmeanläggningen ska stå färdig i början av 2018 och levereras av Valmet. Avtalet mellan Helen och Valmet har ett värde på över 20 miljoner euro.

- Helens nya pelletsvärmeanläggning är speciell därför att den placeras i tät stadsmiljö. Vi producerar världens bästa stadsenergi klimatneutralt mitt i staden, säger direktör Heikki Hapuli på Helen.

När Sundholmens pelletsvärmeanläggning tas i drift ökar användningen av pellets i Finland avsevärt.

- Projektet stöder utvecklingen av finsk energiteknik och ökar sysselsättningen inom pelletsframställningen och -logistiken, säger Heikki Hapuli.

Pelletsvärmeanläggningen byggs på Sundholmens kraftverksområde i stället för den oljeeldade värmecentral som rivits. Fundamenten börjar gjutas i slutet av 2016.

Mer förnybar fjärrvärme

Den nya pelletspannan kommer att betydligt öka produktionen av förnybar fjärrvärme. Helen producerar redan nu förnybar fjärrvärme genom att återvinna värme ur avloppsvatten och ta tillvara värme från byggnader som solen och människor värmt upp.

Förnybar fjärrvärme produceras också med träpellets i Sundholmens och Hanaholmens kraftverk, och produkten förnybar fjärrvärme säljs till såväl företag som konsumenter. När produktionen ökar kommer också tillgången till förnybar fjärrvärme att öka.

 

Fakta:

  • Pelletsvärmeanläggningens bränsleeffekt är cirka 100 MW och fjärrvärmeeffekt cirka 92 MW.
  • Den kan producera värme för 25 000 tvårumslägenheter.
  • Anläggningen förbrukar 21 ton pellets i timmen, vilket gör 40 000 ton per år.
  • Pelletsvärmeanläggningen ska stå färdig i början av 2018.

 

Salmisaari