Nyhet / 9.3.2016

Finlands största solkraftverk snart färdigt

Solpanelerna för Finlands största solkraftverk installeras som bäst på taket till Stensböle skidhall. Solkraftverket som Helen bygger blir färdigt under våren.

Stensböle solkraftverk får närmare 3000 solpaneler, varav ungefär en tredjedel nu har installerats. På skidhallens tak har man placerat en webbkamera som livesänder från byggplatsen. 

Stensböle solkraftverk får en effekt på cirka 850 kWp. Kraftverkets årsproduktion kommer att uppgå till cirka 700 megawattimmar, vilket motsvarar cirka 350 höghustvåors årsförbrukning.

Solpanelerna i Stensböle solpaneler kan bokas av Helens kunder. Varje panel har 285 watts effekt och producerar i bästa fall el motsvarande 25 lågenergilampor.

Kunden bestämmer

– I vårt första solkraftverk i Södervik bokades alla panelerna på bara några dagar. Vi har lovat bygga fler solkraftverk så länge det finns kunder. Därför bygger vi nu Finlands största solkraftverk i Stensböle. Våra kunder har redan bokat över 1300 paneler i kraftverket. Om återstoden också går åt startar vi igen ett nytt solkraftverksprojekt. På det här sättet påverkar våra kunder konkret hur elen produceras i vårt land, säger projektchef Atte Kallio på Helen.

Solkraftverket tas i drift under våren. Kunder som bokat paneler krediteras i sin elräkning för den el panelerna produceras så fort kraftverket börjar mata ut el på nätet. Månadsavgiften för panelerna debiteras dock först från och med den första hela månaden.

Fakta:

• Det nya solkraftverket ligger vid Ring I och Lahtisleden i Stensböle i Helsingfors, adress Lerduvevägen 4
• Byggnaden är Stensböle skidhall som ägs av Helsingfors stad
• Beräknad årsproduktion cirka 700 MWh
• Effekt cirka 850 kWp
• En enskild solpanels effekt 285 Wp
• Efter investeringen överstiger Helens solelsproduktion 1 megawatt, vilket är cirka 13 % av all nätansluten solelsproduktion i Finland.

Solpaneler

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Solenergi