Nyhet / 31.3.2016

Flödesavgiften för fjärrvärme stiger, energipriset sjunker

Flödesavgiften för fjärrvärme stiger 1.5.2016 med 5,7 %. Den förändrade flödesavgiftens inverkan på det totala fjärrvärmepriset är i medeltal 1,4 %.

Genom förändringen kommer flödesavgiften för fjärrvärme att bättre än tidigare motsvara de höjda fasta kostnaderna för produktion och överföring av värme. Den förändrade flödesavgiftens inverkan på typbyggnader*:

  • För ett typiskt småhus är priseffekten 2,69 euro per månad.
  • För ett typiskt radhus / litet flervåningshus är priseffekten 12,03 euro per månad.
  • För ett typiskt större flervåningshus är priseffekten 37,13 euro per månad, vilket innebär att priseffekten för en enskild lägenhet är cirka 46 cent per månad.

Energipriset på fjärrvärme under sommarperioden 1.5-30.9.2016 sjunker med 4,3 % jämfört med sommarperioden 2015 till följd av lägre bränslekostnader.

Priserna inkluderar 24 % moms.
* I kalkylexemplet har Finsk Energiindustri rf:s typbyggnader använts.