Nyhet / 5.2.2016

Green Net Finlands medlemsnät växer – Helen Ab ny medlem

Green Net Finlands medlemsnätverk utökas med en betydande utvecklingsaktör i energibranschen, när Helen Ab blir medlem i Green Net Finland. Helen Ab är en av Finlands största energikoncerner med en energiproduktion som prisbelönats som världens effektivaste.

Green Net Finlands styrelse behandlade och godkände Helen Ab:s medlemsansökan vid sitt första möte 2016.

”Green Net Finlands och Helen Ab:s gemensamma mål att åstadkomma en energieffektiv och kolsnål stadsmiljö utgör en fruktbar grund för samarbetet. Vi är glada att få en betydande nyckelleverantör som Helen som medlem. Helen Ab har som mål att nå hundraprocentig kolneutralitet i sin energiproduktion. Just den här typen av nyckelaktörer med ett ambitiöst mål vill vi få med som medlemmar och i vårt arbete för en energieffektiv och kolsnål stadsmiljö, säger verksamhetsledare Suvi Häkämies på Green Net Finland.

”Vi valde att gå med i Green Net Finland för att få ännu bättre koll på utvecklingsprojekten i cleantech-branschen. Jag tror att Green Net Finland öppnar möjligheter till intressant samarbete med föregångarna i branschen. Genom vårt medlemskap kan vi ytterligare medverka till att göra världen till en lite bättre plats”, säger projektchef Atte Kallio på Helen Ab.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet