Nyhet / 6.9.2016

Hållbarhet får ökad betydelse inom byggandet

Enligt byggproffsen kommer hållbart byggande till synes i bland annat valet av byggnadsmaterial, byggnadernas klimatavtryck och byggandets energieffektivitet. Syftet med hållbart byggande är att bygga sunda och trygga hem. Det här framgår av Helen Ab:s undersökning som utfördes av IROResearch Oy.

Enligt svarspersonerna kommer hållbarhet att få ökad betydelse inom byggandet. Här har konsumenterna en viktig roll, eftersom de är alltmer noga med sina val och alltmer medvetna om miljökonsekvenserna av valen. Kravnivån stiger med ökad medvetenhet.

Ett centralt föremål för ökat intresse inom hållbart byggande är kylning av bostäder. Orsaken till det ökade intresset är hetare somrar och extrema klimatfenomen, vilket har lett till högre temperaturer i bostäderna.

Kylning ger behaglig rumstemperatur också i sommarhettan och anses därför inverka positivt på hälsa och välbefinnande samt förbättra boendekomforten avsevärt.

Enligt svarspersonerna är möjlighet till kylning en klar försäljningsfördel speciellt i dyrare bostäder och dess roll kommer att öka vid köpbesluten. Intresset för kylning i bostaden är särskilt stort bland personer över 50 år. Kylning ansågs också höja bostadens värde.

När byggproffsen talar om kylning gör de jämförelser med bilarnas utveckling: klimatanläggning i bilen var förr extra utrustning men numera en självklarhet. På samma sätt tror man det kommer att gå med kylning i bostäder.

Hittills har behovet av kylning i bostäder bland annat lösts med hjälp av skuggande element, takkonstruktioner, ytmaterial och fönsterstorlek. Som intressanta alternativ bland separata kylningslösningar nämns bland annat klimatanläggningar, luftvärmepumpar, ventilationsaggregat i enskilda lägenheter, kylpaneler, konvektorer och fjärrkyla. Valet av kylningslösning påverkas framför allt av installations- och driftskostnaderna samt av kylanläggningens storlek, utseende och användaregenskaper.

Som fördelar med fjärrkyla nämner byggproffsen som besvarade undersökningen funktionssäkerhet, enkelhet och bekymmersfrihet, stadsbildsaspekter samt ekologi. Som nackdel ses att de initiala investeringarna är högre än för andra lösningar. Enligt svarspersonerna lönar det sig absolut att överväga fjärrkyla i samband med stambyte. Framtiden för fjärrkyla anses bli likartad som för fjärrvärme: med ökad tillgång väntas fjärrkyla bli förstahandsvalet för att ordna med kylning.

I Helen Ab:s undersökning utreddes egenskaper som hänför sig till hållbart byggande samt energieffektivitetens och fjärrkylans betydelse vid hållbart byggande. För undersökningen gjordes personliga intervjuer med byggproffs som representerade nybyggnad, ombyggnad, arkitektplanering och disponentskap. Undersökningen utfördes av IROResearch Oy sommaren 2016.