Nyhet / 18.10.2016

Laddningsnätet för elbilar byggs ut i Helsingfors

Helen lanserar ett nytt koncept för att ansluta privata laddningsstationer till det offentliga laddningsnätverket. Laddningsstationen i Sockenbacka är utrustad med den senaste laddningstekniken från ABB, som gör att elbilar kan laddas på 5 – 15 minuter.

Virtapistes riksomfattande laddningsnätverk för elbilar kompletteras med en ny snabbladdningsstation i Sockenbacka i Helsingfors. Det är den 41:a laddningsstationen i Helens nätverk. Helens offentliga laddningsstationer bildar tillsammans Finlands mest vidsträckta stadsnätverk, som nu redan har tre snabbladdningsstationer. Tidigare i höst anslöt Helen också snabbladdningsstationen vid Miljöhuset i Vik till det offentliga laddningsnätverket.

”Med hjälp av en ny samarbetsmodell ansluter Helen privata laddningsstationer till det offentliga laddningsnätverket. En fastighet som ansluter sin egen laddningsstation till det offentliga nätverket kan på det här sättet få avkastning på sin investering,” säger utvecklingschef Juha Karppinen på Helen Ab. ”För en växande skara i Finland är elbilen redan en del av vardagen, som löper smidigare med hjälp av en utbyggd laddningstjänst. Övergången från olja till el i trafiken innebär betydande miljömässiga och energiekonomiska fördelar”, påminner Karppinen.

Snabbladdningsstationen med den senaste tekniken är belägen invid ABB:s fabriksområde och lämpar sig för såväl hybridfordon som rena elbilar och för alla laddningsstandarder. Stationen som är tillgänglig för alla elbilister är den första Terra 53 multi-standardstationen i Virtapistes laddningsnätverk. På laddningsstationen i Sockenbacka snabbladdas en elbil på 5 – 15 minuter. Stationen lämpar sig för alla nuvarande laddningsstandarder: CHAdeMO- och Combo 2-likströmsladdning och Type 2-växelströmsladdning. ABB:s senaste snabbladdningsteknik används redan på många håll i bland annat Norge, Sverige, Danmark och Holland. Sammanlagt har över 5000 stationer levererats till över 50 länder. ”Den nya laddningsstationen är ytterligare ett steg mot en mer miljöanpassad trafik och bidrar till att uppnå EU:s utsläppsminskningsmål och minska vårt beroende av importolja. Inom en nära framtid kommer ökad batterikapacitet att öka elbilarnas aktionsradie och samtidigt göra dem till ett reellt alternativ för en allt större användarkrets”, säger produktchef Jukka Mäkinen på ABB.

I Finland är personbilarnas medelålder över 10 år och därför är utsläppen höga. Av energiförbrukningen och utsläppen under en bils livscykel uppkommer 80 – 90 procent vid körning. En bil som körs på el har lokalt noll koldioxidutsläpp. År 2020 beräknas det finnas 40 miljoner elbilar i världen. Det motsvarar cirka 2 procent av alla bilar som rör sig på vägarna. I Finland finns det cirka 2,5 miljoner personbilar. När energi- och trafikpolitiken utvecklas i rätt riktning beräknas antalet elbilar på de finska landsvägarna vara uppe i cirka 100 000 år 2020.

På Virtapistes laddningsstationer identifierar man sig, påbörjar laddningen och betalar med samma Virtapiste-kort i hela landet och internationellt. Nätverket drivs av teknikföretaget Virta, som ägs av 18 finska energibolag. Elnäten som partnerna i bolaget förvaltar sträcker sig över hela landet, från Hangö i söder ända till norr om polcirkeln. Laddningstjänsten styrs av mobilappen Virtapiste, som kan hämtas kostnadsfritt i appbutikerna. Virtapiste-stationer finns på över 30 orter i Finland.

Läs mer om ämnet

Elektrisk trafik