Nyhet / 8.1.2016

Nytt fjärrvärmerekord sattes i Helsingfors

Under den långvariga stränga köldperioden sattes nytt rekord för efterfrågan på fjärrvärme i Helsingfors, 2650 MW torsdag 7.1.2016.

Det nya fjärrvärmerekordet registrerades på torsdag förmiddag. Det tidigare rekordet som sattes för några år sedan överträffades med drygt 50 megawatt (MW). Den rekordhöga efterfrågan orsakades av den stränga kölden som pågått i flera dagar och gjort att fastigheternas konstruktioner hunnit bli nedkylda, och dessutom hade butiker och företag öppet på torsdag. Den uppvärmda byggnadsvolymen i Helsingfors har också ökat år för år i och med nybyggnadsverksamheten.

Helens kraftvärmeverk på Sundholmen, Hanaholmen och i Nordsjö producerar för närvarande värme och el på full effekt. Av spets- och reservvärmecentralerna på olika håll i staden är de flesta i drift, och fjärrvärme produceras också i en värmepumpsanläggning.

– Fjärrvärmenätet i Helsingfors är driftsäkert och det finns tillräckligt med värmeproduktion att tillgå, även om kölden skulle hålla i sig, lovar direktör Marko Riipinen på Helen Ab. – De stora kraftvärmeverken körs redan på full effekt, men värmecentralerna har tillräckligt med produktionskapacitet om det behövs mer fjärrvärme.

Fjärrvärme lagras

Värmeförbrukningen varierar inte bara med årstiden utan också med tidpunkten på dygnet. Värmebehovet är större på dagen än på natten. På morgonen ökar värmeförbrukningen snabbt, när invånarna behöver tappvarmvatten och när affärs- och kontorsfastigheterna tar sina ventilationsanläggningar i normal drift igen. Värme som producerats nattetid genom kraftvärmeproduktion lagras därför i stora vattenlager. När det behövs mer värme på morgonen överförs effekt från lagren till fjärrvärmenätet. Helens värmelager finns i Nordsjö och på Sundholmen och har en sammanlagd effekt på 200 megawatt. Genom att utnyttja värmelagret i Nordsjö kan Helen en normal vintermorgon minska energiproduktionen motsvarande en värmecentral. Vid sträng kyla tillgodoser man efterfrågan med hjälp av spets- och reservvärmecentraler.

Läs mer om energiproduktionen i Helsingfors 

Fakta

  • Fjärrvärmen täcker 90 % av den uppvärmda byggnadsvolymen i Helsingfors 
  • Fjärrvärme produceras i allt högre grad med förnybara energikällor: av spillvärme från renat avloppsvatten, med pellets och med hjälp av fjärrkyla som tar vara på värme från solen. 
  • Helens fjärrvärmenät har en total längd på 1300 kilometer 
  • I Helsingfors produceras fjärrvärme i kraftvärmeverken på Hanaholmen, Sundholmen och i Nordsjö samt i värmecentraler på olika håll i staden 
  • Helsingfors står för ca 10 % av hela landets uppvärmningsbehov.