Nyhet / 20.5.2016

Helen bygger en ny stor värmepumpsanläggning i Helsingfors

Helen gör en betydande investering i fjärrkyleenergi genom att bygga en andra stor värmepumpsanläggning i industriell skala i Helsingfors. Investeringen minskar Helens koldioxidutsläpp, eftersom värmepumpar kan ersätta fossila bränslen inom fjärrvärmeproduktionen.

Helen bygger en ny stor värmepumpsanläggning i Helsingfors, i kylcentralen under Esplanadparken. Anläggningen tas i drift våren 2018. Investeringen omfattar två värmepumpar i industriell skala som producerar kyla och värme. De höjer kyleffekten i Esplanadens kylcentral till sammanlagt 50 MW.

  - Investeringen minskar Helens koldioxidutsläpp med uppskattningsvis 20 000 ton per år, när vi kan ersätta användningen av fossila bränslen med värmepumpar inom fjärrvärmeproduktionen, berättar direktör Heikki Hapuli på Helen.

Med hjälp av fjärrkyla återvinns från bostäder, kontor och köpcentrum i Helsingfors värme som alstrats av solen men också av maskiner, apparater och människor. Kyla produceras för närvarande under sommarsäsongen i första hand med hjälp av Katri Valas värmepumpsanläggning och kylenergilager.

Med sitt fjärrkylesystem är Helen Finlands största solvärmeproducent. Under de hetaste sommardagarna kan man med den nuvarande kapaciteten återvinna upp till 800 000 kWh förnybar fjärrvärme per dag med hjälp av fjärrkyla, vilket är hälften av den värme som behövs. Detta motsvarar cirka 250 000 stadsbors dagsbehov av tappvarmvatten.

Världens största värmepumpsanläggning finns i Helsingfors

Av fjärrkylan i Helsingfors produceras för närvarande största delen, över 60 %, i världens största värmepumpsanläggning i sitt slag som producerar både fjärrvärme och fjärrkyla. Helheten ligger i ett grottsystem under Katri Valas park i Sörnäs. I fjol producerades där rekordmycket värme, 422 000 MWh. Det motsvarar 7 % av all fjärrvärme i Helsingfors. 

I Katri Valas värmepumpsanläggning produceras värme och kyla av fem stora värmepumpar. De utnyttjar värmeenergi från renat avloppsvatten samt värmeenergi från solen, som transporteras till anläggningen från fastigheterna via fjärrkylenätet. När värmepumparna går som effektivast producerar de både kyla och värme samtidigt. Också de nya värmepumparna producerar både kyla och värme.

Fakta:

• Investeringen omfattar två nya värmepumpar: 2 x 7,5 MW kyla och 2 x 11 MW värme.
• Värmepumparna höjer kyleffekten i Esplanadens kylcentral till sammanlagt 50 MW (de nya värmepumparna 15 MW och det befintliga kyllagret 35 MW). 
• Med effekten från värmepumparna kan sammanlagt 15 MW värme återvinnas.
• Måtten på respektive värmepumpshelhet är: längd cirka 11 m, bredd cirka 6 m och höjd cirka 5 m.
• Investeringens värde är över 10 miljoner euro.
• Den nya värmepumpsanläggningen tas i drift våren 2018.
• Fjärrkylesystemet i Helsingfors är det tredje största i Europa och det snabbast växande.

 

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet