Nyhet / 31.3.2016

Produktionsrekord för Helens värmepumpar

Vid världens största värmepumpsanläggning producerades 2015 en rekordstor mängd, 422 000 MWh, av fjärrvärmen i Helsingfors. Jämfört med 2014 tillvaratogs 13 % mer nyttoenergi.

Vid Helens fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning Katri Vala i Sörnäs producerades i fjol en rekordstor mängd värme, 422 000 MWh. Det motsvarar 7 % av all fjärrvärme i Helsingfors. Samma mängd skulle räcka till att värma hela Kotka stad eller cirka 23 000 medelstora enfamiljshus (fastigheten och tappvarmvattnet).


Värmen som produceras i anläggningen tillgodoser sommartid största delen av värmebehovet i Helsingfors innerstad. Sommartid används fjärrvärme till att värma tappvarmvatten för fastigheterna. Under en varm sommar skulle det behövas 22 hektar solfångare för att producera motsvarande mängd energi.

Under markytan i Katri Valas park producerar fem stora värmepumpar värme och kyla. De utnyttjar värmeenergi från renat avloppsvatten samt värmeenergi från solen, som transporteras till anläggningen från fastigheterna via fjärrkylenätet. När värmepumparna går som effektivast producerar de både kyla och värme samtidigt.

Fjärrvärme- och fjärrkyleanläggningen togs i drift 2006 och produktionen har ökat år för år vartefter som efterfrågan på fjärrkyla har ökat. Om man jämför produktionen 2011 och 2015 har produktionsvolymerna mer än fördubblats för både värme och kyla.
I fjol producerade anläggningen 90 000 MWh kyla.

Fakta:
Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning
• Världens största värmepumpsanläggning som producerar fjärrvärme och fjärrkyla
• Ligger i ett grottsystem under Katri Valas park i Sörnäs i Helsingfors.
• Stod färdig 2006


Fjärrvärme (90 megawatt)
• Värme tas tillvara ur fjärrkylans returvatten och ur renat avloppsvatten från Viksbacka avloppsreningsverk
• Värmen som produceras i Katri Vala tillgodoser sommartid största delen av värmebehovet i Helsingfors innerstad
• En het sommardag baserar sig hälften av fjärrvärmen i Helsingfors på överskottsvärme som förädlats till nyttoändamål i Katri Valas värmepumpsanläggning
• Sommartid används fjärrvärme till att värma tappvarmvatten för fastigheterna


Fjärrkyla (60 megawatt)
• Värmepumpsanläggningen producerar över 60 % av den årliga energiproduktionen för fjärrkyla
• Fjärrkyla produceras också med absorptionskylteknik och vintertid med hjälp av havsvatten
• Variationerna i produktion och efterfrågan jämnas ut av jättelika kylvattenlager under Esplanaden och i Böle
• Spillenergi som samlats in med hjälp av fjärrkyla förädlas i värmepumpsanläggningen för att vidareanvändas som fjärrvärme

Läs mer om ämnet

Värme