Nyhet / 1.2.2016

Pyreld vid Sundholmens kraftverk – inga personskador

I samband med rengöringsarbeten på Helens avsvavlingsanläggning på Sundholmen observerades rökgaser på måndag morgon. Även brandkåren tillkallades och saken undersöktes tillsammans med brandkåren. Det var dock inte fråga om någon brand.

Än så länge är det inte klarlagt vad rökgasen från slangfiltren som pyrde är för något. För säkerhets skull fördes därför en anställd till Mejlans sjukhus för ingående undersökning medan fem andra uppsökte Haartmanska sjukhuset för undersökningar. Personerna uppvisade inga symtom.