Nyhet / 20.11.2017

Företag kan spara stora summor genom att vara flexibla i sin elanvändning

Helen erbjuder företag tjänsten Flexibilitet, med vars hjälp de kan spara stora summor – upp till flera hundra tusen euro per år. I sökmotorföretaget Yandex datacenter i Mäntsälä fick man ner elenergikostnaderna med 5-10 procent tack vare Helens efterfrågeflexibilitet.

 

Kysyntäjousto

I Helens tjänst Flexibilitet är företaget en del av ett virtuellt kraftverk, vars uppgift är att balansera elnätet i Finland. Till det virtuella kraftverket väljs lämpliga reglerbara ellaster och reservkraftverk, som styrs vid riksomfattande störningar i elnätet eller vid effektbrist.

Styrningarna medför inga olägenheter för företagets produktionsprocess. Helen betalar företaget ersättning i pengar för styrningarna eller för reservberedskapen och säljer flexibiliteten vidare till stamnätet.

Helen har flera företagskunder som redan gått med i tjänsten, och Helen utvidgar också verksamheten kraftigt. Tjänsten Flexibilitet är särskilt lämplig för exempelvis växthus, vattenpumpstationer och kyllager samt för datacenter.

- Normalt är företagen enbart förbrukare av el, vilket betyder att elmarknaden är enkelriktad. Tjänsten Flexibilitet ger möjlighet till en dubbelriktad elmarknad, där företaget deltar i balanseringen av elnätet. För detta får företaget en rejäl ersättning, upp till flera hundra tusen euro per år, berättar utvecklingschef Markus Logren på Helen.

- De väderberoende förnybara energiproduktionsformerna ökar behovet av att balansera elnätet. Därför är tjänsten Flexibilitet också väldigt bra för miljön, eftersom den stöder ökad användning av förnybar energi, tillägger Logren.

Yandex datacenter flexar och drar nytta

Yandex datacenter i Mäntsälä förbrukar stora mängder el och kan därför dra nytta av tjänsten Flexibilitet. Yandex anslöt sig till Helens Flexibilitet i fjol och resultaten är bättre än någondera parten hade vågat hoppas på.

- Yandex har en hel del reservkraft som lämpar sig för balansering av elnätet, och det tekniska genomförandet gick snabbt och bekvämt. Företaget visste också redan en hel del om reservkraftens möjligheter, berättar Markus Logren.

I Yandex datacenter fick man ner elenergikostnaderna med 5-10 procent med hjälp av Helens Flexibilitet.

- Vår energiförbrukning motsvarar cirka 3500 enfamiljshus förbrukning. Tjänsten Flexibilitet är ett enkelt sätt för oss att stödja stamnätet i störningssituationer, eftersom vi är en stor elförbrukare. Ersättningen för detta lättar på bördan från vår investering i reservkraft. Arrangemanget tryggar vår affärsverksamhet bättre i eventuella störningssituationer, säger Data Center Manager Ari Kurvi på Yandex.

- Samarbetet stöder också hållbar utveckling, eftersom det innebär att befintlig reservkraftkapacitet utnyttjas, tillägger Kurvi.

Gröna värden är viktiga för Yandex datacenter. Också spillvärmen tas tillvara och utnyttjas som fjärrvärme i Mäntsälä.

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion och efterfrågeflexibilitet är en av många metoder för att nå målet. När Helen kan använda el från företagen som reservkraft kan det hända att nya reservkraftverk inte behöver byggas.

Helen erbjuder också hushåll möjlighet till efterfrågeflexibilitet.

Fakta:

• I tjänsten Flexibilitet lovar företaget att tillfälligt finjustera sin elförbrukning, till exempel att förbruka mindre än normalt.

• Genom flexibilitet skapas ett decentraliserat system i Finland, vilket förbättrar driftsäkerheten i elnätet.

• Genom flexibilitet kan också andelen förnybar energi höjas. 

• Vanliga flexibilitetskällor är belysning, eluppvärmning, motorer, pumpar, fläktar, ventilation och reservkraft.

• Med hjälp av den smarta styrenhet som ingår i tjänsten kan Helen lokalt finjustera effekterna enligt avtalet.

• Tjänsten Flexibilitet är särskilt lämplig för exempelvis växthus, vattenpumpstationer och kyllager samt för datacenter.

• Flexibilitet används för att svara på behov av balansering av elnätet och bl.a. på överraskande störningar i elnätet, som inträffar enstaka gånger per år. En sådan störning varar i medeltal 15 minuter.

Läs mer: Flexibilitet för företag

 

Läs mer om ämnet

Företag Företag