Nyhet / 30.8.2017

Flödesavgiften stiger

Flödesavgiften för fjärrvärme stiger 1.10.2017 med 7,8 %. Den förändrade flödesavgiftens inverkan på det totala fjärrvärmepriset är i medeltal 1,9 %.

Genom förändringen kommer flödesavgiften för fjärrvärme att bättre än tidigare motsvara de höjda fasta kostnaderna för produktion och överföring av värme.

Den förändrade flödesavgiftens inverkan på typbyggnader*:

  • För ett typiskt småhus (0,15 m³/h) är priseffekten 3,88 €/mån.
  • För ett typiskt radhus / litet flervåningshus (0,8 m³/h) är priseffekten 17,34 €/mån.
  • För ett typiskt större flervåningshus (2,8 m³/h) är priseffekten 53,52 €/mån., vilket innebär att priseffekten för en enskild lägenhet är cirka 0,67 €/mån.

Energipriset på fjärrvärme för höstperioden 1.10-31.12.2017 är 57,76 e/MWh. Priserna inkluderar 24 % moms.

* I kalkylexemplet har Finsk Energiindustri rf:s typbyggnader använts.

Mer info om energiprissättningen.

Läs mer om ämnet

Värme Företag