Nyhet / 13.3.2017

Ombyggnad av fjärrvärmenätet börjar på Stockholmsgatan

Helen bygger om fjärrvärmenätet på Stockholmsgatan.

Arbetet utförs i tre etapper:

- Den första etappen utförs på Tölötullsgatan och arbetet inleds 13.3.2017.

- Den andra etappen omfattar avsnittet Tölötullsgatan-Haartmansgatan. Arbetena på den här etappen beräknas börja 7.4.2017.

- I den tredje etappen går man under Stockholmsgatan till Rönnvägen. Arbetena på den här etappen beräknas börja 15.5.2017.

Ombyggnadsarbetena kommer att betydligt försvåra och fördröja trafiken i närområdena under hela arbetets gång. Strävan är att arbetet ska vara slutfört och gatorna i körbart skick före utgången av juni.

 

Työmaa-alue

Läs mer om ämnet

Värme