Nyhet / 20.10.2017

Pelletsen tändes i Finlands största pelletspanna

I Helens nya pelletsvärmepanna på Sundholmen i Helsingfors tändes den första träpelletsen denna vecka. Snart producerar anläggningen förnybar fjärrvärme för kunder i Helsingfors. Pelletsvärmeanläggningen är ett betydande projekt för att öka andelen förnybar energi inom Helens energiproduktion.

- I Finlands största pelletspanna på Sundholmen i Helsingfors brinner nu en pelletslåga. Det lyckades bra att tända den första elden i tisdags, berättar direktör Heikki Hapuli, som ansvarar för Helens produktion och distribution.

Under de närmaste månaderna provkörs pelletsvärmeanläggningen och man testar bland annat olika effektnivåer, hur pannan startar, hur ren förbränningen är och om anläggningen fungerar på ett tryggt sätt. Före förbränningen mals pelletsen till pulver och leds till pannan med hjälp av fläktar. Också allt det här kräver testning.

I november börjar pelletsvärme produceras dygnet runt. Också under provkörningsperioden producerar anläggningen betydande mängder förnybar fjärrvärme för helsingforsarna.

- Under vinterns lopp ökas anläggningens effekt vartefter som provkörningen fortskrider. I början av nästa år kommer vi redan att producera förnybar fjärrvärme för 25 000 tvårumslägenheter, berättar projektchef Aleksi Nurmi på Helen.

Träpellets används för att ersätta användningen av fossila bränslen inom Helens fjärrvärmeproduktion. När värmeanläggningen står färdig ökar Helens produktion av förnybar fjärrvärme avsevärt.

Helen säljer produkten förnybar fjärrvärme till både hushålls- och företagskunder. Genom att välja förnybar fjärrvärme kan kunderna konkret bidra till att minska koldioxidutsläppen från energiproduktionen.

Invigning i vinter

Pelletsvärmeanläggningen har byggts i tät stadsmiljö på Sundholmens kraftverksområde och byggnaden är så gott som färdig. Projektet har ökat och ökar sysselsättningen i Finland vid byggandet samt inom pelletstillverkningen och logistiken.

Provkörningarna av anläggningen fortsätter in på vintern, och efter det är anläggningen klar för störningsfri drift. Pelletsvärmeanläggningen invigs vårvintern 2018.

Fakta

• Pelletsvärmeanläggningens bränsleeffekt är cirka 100 MW och fjärrvärmeeffekt cirka 92 MW.
• Den kan producera värme för 25 000 tvårumslägenheter, vilket motsvarar en stad av Nyslotts storlek.
• På full effekt använder anläggningen 21 ton pellets i timmen. Det betyder ett långtradarlass med pellets varannan timme.
• Pelletsvärmeanläggningen står färdig vintern 2018.
• Pelletsvärmeanläggningen är ett led i Helens omfattande investeringsprogram för att ersätta stenkol.

 

Läs mer i Helens blogg Uutta voimaa.

Bilder av pelletsvärmeanläggningen i Helens bildbank

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet