Nyhet / 18.9.2017

Stora värmepumpar anländer till Helsingfors

De värmepumpar i industriell skala som ska installeras i kylcentralen under Esplanaden anländer denna vecka med båt från Frankrike till Finland. Från Nordsjö hamn transporteras värmepumpskomponenterna till Helens kylgrotta.

I sin kylcentral under Esplanadparken bygger Helen som bäst en ny värmepumpsanläggning som består av två stora värmepumpar som producerar kyla och värme. Tack vare dem kan spillvärmen återvinnas ännu effektivare än förut. Värmepumpsanläggningen tas i drift våren 2018.

Värmepumparna anländer med båt från fabriken i Nantes i Frankrike till Nordsjö hamn i tre leveranser med en veckas mellanrum. Den första leveransen beräknas anlända till Nordsjö på onsdag och transporterna av komponenter till Helsingfors inleds troligen på torsdag morgon den 14 september. Transporterna körs en eller två gånger per dag, på vardagar under perioden 14–29.9.2017.

När transportfordonen kör in och ut ur tunneln till kylcentralen blir det nödvändigt att tillfälligt stoppa trafiken i korsningen Skepparbrinken-Sjömansgatan.

Värmepumparna som installeras under Espen består av stora komponenter: de största väger nästan 27 000 kilo. I grottan lastas komponenterna av bilarna och monteras på sina fundament. Färdigmonterad har värmepumpen följande mått: längd cirka 11 meter, bredd cirka 6 meter och höjd cirka 5 meter. Totalvikten är över 98 100 kilo.

Koldioxidutsläppen minskar

 

Den nya värmepumpsanläggningen minskar Helens koldioxidutsläpp med cirka 20 000 ton per år.

- Helen går mot klimatneutralitet och värmepumpsinvesteringen är en åtgärd på vägen mot en klimatneutral produktion. Värmepumparna under Esplanaden möter det växande fjärrkylebehovet i Helsingfors. Vi producerar inte bara fjärrkyla utan också värme med dem och ersätter därmed fossila bränslen, säger direktör Heikki Hapuli på Helen.

Av fjärrkylan i Helsingfors produceras för närvarande över 60 procent i Katri Valas värmepumpsanläggning i Sörnäs, som är världens största i sitt slag som producerar både fjärrvärme och fjärrkyla. Med hjälp av fjärrkyla återvinns från bostäder, kontor och köpcentrum i Helsingfors värme som alstrats av solen, maskiner, apparater och människor.

Fakta:

  • Två nya värmepumpar: 2 x 7,5 MW kyla och 2 x 11 MW värme.
  • Värmepumparna höjer kyleffekten i Esplanadens kylcentral till sammanlagt 55 MW (de nya värmepumparna 15 MW och det befintliga kyllagret 40 MW).
  • Måtten på respektive värmepumpshelhet är: längd cirka 11 m, bredd cirka 6 m och höjd cirka 5 m.
  • Värmepumparna levereras av Johnson Controls Finland Oy.
  • Den nya värmepumpsanläggningen tas i drift våren 2018.
  • Den totala investeringen uppgår till över 10 miljoner euro.
  • Fjärrkylesystemet i Helsingfors är det tredje största i Europa och det snabbast växande.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet