Nyhet / 20.12.2018

Helen och tyska E.ON blir huvudägare i Liikennevirta

Det tyska energibolaget E.ON går med i finska Liikennevirtas verksamhet.

Helens intressebolag Liikennevirta Oy (Virta) expanderar i rask takt, även internationellt. Virtas ägarbas har utvecklats genom riktade aktieemissioner och aktieaffärer så att Helen och E.ON nu är majoritetsägare i bolaget.

– Virta befinner sig i en stark tillväxtfas och tyngdpunkten i bolagets verksamhet har förskjutits från Finland mot internationell verksamhet. Det är fint att i det här skedet få med E.ON i utvecklingen av bolaget, säger VD Pekka Manninen.

– Framtidens resor och trafik bygger starkt på IT-teknik. Som delägare i Virta ingår vi i en företagsgrupp som har tillgång till den expertis som behövs för utvecklingsarbetet. På så sätt kan vi vara med och bygga framtidens resor och trafik, säger Frank Meyer, Senior Vice President B2C Solutions, E-Mobility & Innovation at E.ON.

I Finland är Liikennevirta marknadsledande inom laddning av elbilar med landets största publika laddningsnätverk. Dessutom möjliggör Liikennevirta administration av elbilsladdning som affärsverksamhet ute i världen. Liikennevirtas kunder erbjuder laddningstjänster för elbilar i 19 länder. Liikennevirta äger inte laddningsutrustningen, utan fokuserar på att ta fram skalbara programvaror och tjänster.

Virta och E.ON har redan nu ett starkt operativt samarbete: E.ON:s laddningsnätverk för elbilar som består av tusentals laddstationer i Europa fungerar redan nu i betydande utsträckning med teknik från Virta.

Helen starkt engagerad i utvecklingen av eldriven trafik

Helen söker aktivt tillväxt i nya energitjänster och lösningar kring ren energi samt via partnerskap och investeringar. Helen har ända från början varit starkt engagerad i Virtas verksamhet och har också varit en pionjär vid utvecklingen av eldriven trafik i Finland. Finlands första offentliga gatuladdstation för elbilar öppnades på Runebergsgatan redan 2009 och sedan dess har Helen aktivt utvecklat den eldrivna trafiken i huvudstaden. Gatuladdstationer har byggts på olika håll i staden och bl.a. på anslutningsparkeringar vid tågbanan. Helsingfors allmänna gatuladdningsnätverk är Finlands största och omfattar närmare 50 laddstationer.

Liikennevirta Oy (Virta) är ett företag som specialiserat sig på laddning av elbilar. Virtas plattform förenar alla nyckelaktörer i den eldrivna biltrafikens ekosystem och erbjuder tjänster för hela värdekedjan. Virta är innovationsledare i branschen och har Europas mest avancerade teknikplattform, som gör det möjligt att genomföra laddningstjänster för elbilar var som helst i världen. Virta har redan kunder i 19 europeiska länder.

Helen Ab:s energiproduktion har prisbelönats som världens effektivaste. Vi har över 400 000 kundobjekt runt om i landet, täcker över 90 % av Helsingfors värmebehov med fjärrvärme och bygger ut den energieffektiva fjärrkylan i Helsingfors. Vi tar fram allt miljövänligare och innovativare lösningar för våra kunders bästa. Vårt mål är hundraprocentig klimatneutralitet i vår energiproduktion. Vi vill erbjuda våra kunder världens bästa stadsenergi.

E.ON är ett internationellt energibolag som fokuserar på tre huvudaffärsområden – energinät, kundlösningar och förnybar energi. Globalt har E.ON cirka 43 000 medarbetare och bolagets huvudkontor ligger i tyska Essen. www.eon.com