Nyhet / 11.10.2018

Helen i topp inom finsk säkerhet

Helen fick pris som Årets säkra organisation medan Mats Fagerström på Helen fick pris som Årets säkerhetschef vid Finnish Security Awards 2018.

Störningsfrihet och säker verksamhet är viktiga saker i alla företag. Inom energisektorn är de grundförutsättningar för verksamheten, både med tanke på affärsverksamheten och i synnerhet med tanke på samhället i stort.

- Ett säkert och pålitligt energisystem är av högsta prioritet, och särskilt här på Helen eftersom vi är verksamma i huvudstaden, påminner säkerhetschef Mats Fagerström på Helen.

På Helen är företagssäkerheten och arbetssäkerheten en integrerad del av det dagliga arbetet och ledarskapet. Genom bra företags- och arbetssäkerhet säkerställer man kontinuiteten i verksamheten samt ständig förbättring av konkurrenskraften och produktiviteten.

- Säkerhetslösningarna begränsar inte verksamheten utan skapar alltid möjligheter, framhåller Fagerström.

Årets säkra organisation: Helen Ab

Priset Årets säkra organisation tilldelas ett företag eller någon annan organisation som tagit hand om säkerheten på företaget på ett föredömligt sätt och skapat en positiv företagskultur.

Juryn motiverade valet av Helen bl.a. så här: På Helen inser man att säkerhetslösningarna inte begränsar verksamheten utan skapar möjligheter. I bolaget tar företagssäkerheten dessutom sikte på att förbättra konkurrenskraften och produktiviteten.

De övriga finalisterna i kategorin var Brottspåföljdsmyndigheten och Caverion Suomi Oy.

Årets säkerhetschef: Mats Fagerström på Helen

Priset Årets säkerhetschef tilldelas en förtjänt chef som arbetar i Finland eller med Finland som bas och som målmedvetet och framgångsrikt har bedrivit säkerhetsarbete på vilket delområde som helst inom säkerhet eller riskhantering.

Juryn motiverade valet av Mats Fagerström bl.a. så här: Mats Fagerström har ett brett ansvarsområde från kraftverk till tunnelsystem. Han är känd för att fortlöpande förbättra sin kompetens och Helen Ab:s säkerhet, dessutom är han en aktiv utvecklare av hela säkerhetssektorn.

De övriga finalisterna var VD Ville Ketonen från Local Crew Oy Ltd och säkerhetschef Ari-Pekka Meuronen från Villmanstrands stad.

Läs mer om ämnet

Företag