Nyhet / 14.2.2018

Helsingfors första biovärmeverk invigdes

Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori invigde Helens nya biovärmeverk på Sundholmen. Anläggningen producerar förnybar fjärrvärme i Finlands största pelletspanna.

Pormestari Jan Vapaavuori (oik.) vihki Salmisaaren pellettilämpölaitoksen käyttöön yhdessä Helenin toimitusjohtaja Pekka Mannisen kanssa.

Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori invigde Helens nya biovärmeverk på Sundholmen
tillsammans med Helens VD Pekka Manninen. 

- Helsingfors har starkt förbundit sig att bekämpa klimatförändringen. Kolneutralitet förutsätter att vi är djärva föregångare och minskar utsläppen i alla sektorer. Sundholmens pelletsvärmeanläggning som invigs i dag är ett lysande exempel på användning av förnybar energi i stadens värmeproduktion, konstaterade Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori i sitt invigningstal.

- Sundholmens pelletsvärmeanläggning är ett betydande projekt för att öka andelen förnybar energi i Helens energiproduktion. Biobränslen används som ersättning för stenkol, men en klimatneutral framtid kräver också andra lösningar, sade Helens VD Pekka Manninen

Det nya värmeverket är ett exempel på gediget finskt kunnande, värmeverksprojektet är till över 80 % inhemskt. 

Förnybar fjärrvärme med pellets

Huvudbränslet i Sundholmens pelletsvärmeanläggning är träpellets, som mals till pulver före inmatningen i pannan. På full bränsleeffekt är pelletsförbrukningen cirka 21 ton i timmen, vilket betyder ett långtradarlass pellets varannan timme.

Vid värmeverkets produktion används inhemskt och utländskt biobränsle från hållbara källor. Helens värmeverk ökar även i fortsättningen sysselsättningen i Finland inom pelletstillverkning och logistik.

Anläggningen kan producera förnybar fjärrvärme för 25 000 tvårumslägenheters behov.

Nya biovärmeverk planeras redan

Helen planerar också att bygga nya biovärmeverk i Helsingfors. Nu planerar man anläggningar i Nordsjö, Dammen och Tattarmossen. Tanken är att bygga biovärmeverken i etapper så att man kan ersätta värmeproduktionen vid Hanaholmens kraftverk, som enligt planerna ska tas ur drift 2024. Till dess måste en eller två nya värmeverk stå färdiga.

Biovärmeverken används för att ersätta användning av stenkol och tillgodose efterfrågan på fjärrvärme tillsammans med värmepumpar och lagring av energi.

Bilder av pelletsvärmeanläggningen i Helens bildbank

En bild av vigselen i Helens bildbank

Fakta:

  • Sundholmens pelletsvärmeanläggning har en fjärrvärmeeffekt på 92 MW.
  • Den kan producera värme för 25 000 tvårumslägenheter, vilket motsvarar en stad av Nyslotts storlek.
  • På full effekt använder anläggningen 21 ton pellets i timmen. Det betyder ett långtradarlass med pellets varannan timme.
  • Pelletsvärmeanläggningen är ett led i Helens omfattande investeringsprogram för att ersätta fossila bränslen.
  • Följande biovärmeverk planeras i Nordsjö, Tattarmossen och Dammen. Planeringen och det eventuella byggandet av nya anläggningar sker i etapper.
  • De värmepumpar som just nu byggs under Esplanaden ökar produktionen av förnybar fjärrvärme senare i vår.
  • En klimatneutral energiproduktion kräver också fler energilager. Helen planerar nya värmelager i världsklass på Kronbergsstranden och Blåbärslandet.

Läs mer om ämnet

Värme Företag Klimatneutralitet