Nyhet / 7.6.2018

Mer förnybar energi från Klåsarö vattenkraftverk

Klåsarö vattenkraftverk i Kymmene älv ska renoveras. Genom att modernisera vattenturbinerna förlänger man kraftverkets livslängd och ökar mängden förnybar energi.

Klåsarö vattenkraftverk ligger i Kymmene älv, ovanför Abborfors vattenkraftverk. Vattenkraftverkets effekt är 2 x 2,3 MW och årsenergi 32 000 MWh. Kraftverket togs i drift 1983. Kraftverksturbinerna är ursprungliga och i behov av totalrenovering. 

Klåsarö vattenkraftverk ägs av Helen Ab:s dotterbolag Oy Mankala Ab.

Ökad energieffektivitet

Vid renoverings- och energieffektiviseringsinvesteringen förnyar man båda turbinernas drivhjul och ändrar reglerhydrauliken. De moderniserade maskinernas livslängd beräknas till 40 år.

– Genom renoveringen ökar vi kraftverkets produktion av förnybar energi med 17,5 % jämfört med nuläget. Enligt planerna ska installationsarbetena utföras sommaren 2019 och 2020, berättar vattenkraftschef Jari Kottonen på Helen.

– Vattenkraft är en bra källa till förnybar energi och också en utmärkt partner till vind- och solkraft, vilka kommer att byggas ut betydligt under de närmaste åren. Vattenkraftens goda regleregenskaper och flexibilitet kommer i framtiden att vara allt viktigare egenskaper i energisystemet, säger direktör Maiju Westergren på Helen.

Helen får sin vattenkraft från Kymmene älv och Kemi älv samt från Indalsälven i Sverige. Vattenkraftverken i Kymmene älv finns i Abborfors, Mankala, Klåsarö och Ediskoski. Vattenkraftverken i Kymmene älv är byggda 1930–1990. Deras sammanlagda effekt är 60 MW.

Fakta:

  • Modernisering av Klåsarö vattenkraftverk i Kymmene älv
  • Läge: Kymmene älv, ovanför Abborfors vattenkraftverk.
  • Effekt: 2 x 2,3 MW och årsenergi 32 000 MWh 
  • Drifttagningsår:  1983
  • Båda turbinernas drivhjul förnyas helt. 
  • De moderniserade maskinernas livslängd: 40 år
  • Installationsarbeten: sommaren 2019 och 2020

Bild av Klåsarö kraftverk för media. Foto Lauri Eriksson.

 

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Företag Företag