Nyhet / 9.10.2018

Ny fjärrvärmetjänst sparar energi

Helen lanserar en ny fjärrvärmetjänst: en smart fjärrvärmecentral sparar energi och sänker värmekostnaderna. Den smarta fjärrvärmecentralen ger ett jämlikt inomhusklimat i alla lägenheter i bostadsbolaget.

Fjärrvärmecentralen är den viktigaste anläggningen i ett bostadsbolags uppvärmningssystem och måste bytas ut regelbundet. Anläggningen överför energi från fjärrvärmenätet till byggnaden och värmer lägenheterna och tappvarmvattnet.

Helen erbjuder en ny tjänstehelhet för bostadsbolag. I tjänsten ingår byte av fjärrvärmecentralen, service och reparationer av anläggningen samt optimering av byggnadens inomhusklimat.

Med hjälp av ett smart styrsystem förbättras fastighetens energieffektivitet samtidigt som en lämplig temperatur säkerställs för de boende.

- En smart fjärrvärmecentral skiljer sig från en vanlig fjärrvärmecentral genom att den värmer precis så mycket som behövs, varken för mycket eller för lite. Givare som placerats i lägenheterna längst bort från centralen mäter exakt hur mycket värme som behövs i huset, berättar produktexpert Sanna Käyhkö på Helen.

- Tjänsten ger de boende en mer jämlik ställning, när temperaturen är optimal i alla lägenheter. Tidigare har det kunnat vara för kallt i vissa lägenheter och för varmt i andra, tillägger Käyhkö.

Tjänsten baserar sig på en fast månadsavgift. Bostadsbolaget behöver inte göra några startinvesteringar. Helen sköter allt som gäller fjärrvärmecentralen under hela dess livscykel.

Lägre energikostnader

Den smarta fjärrvärmecentralen använder uppvärmningsenergi betydligt effektivare än äldre anläggningar. När man har kontroll över lägenhetens inomhusklimat undviks också överuppvärmning, vilket innebär betydande besparingar i bostadsbolagets värmekostnader.

Tack vare den smarta fjärrvärmecentralen sparar bostadsbolaget minst 5 procent i energikostnader, och beroende på förhållandena kan besparingen vara ännu större.

- Vi erbjuder tjänsten i första hand till bostadsbolag som har tänkt byta ut sin fjärrvärmecentral, säger Sanna Käyhkö.

- Tjänsten riktar sig också till nybyggen. Vi är intresserade av byggnadernas livscykel. Vad kan vara bättre för de boende än en lägenhet där de inte behöver bekymra sig för uppvärmningssystemet och där inomhustemperaturen är perfekt optimerad.

Läs mer: helen.fi/älykäs-lämmönjakokeskus

Läs mer om ämnet

Värme Företag Smarta lösningar