Nyhet / 31.8.2018

Ny prisperiod för fjärrvärme börjar, flödesavgiften stiger

Flödesavgiften för fjärrvärme stiger 1.10.2018 med 7,2 %. Den förändrade flödesavgiftens inverkan på det totala fjärrvärmepriset är i medeltal 1,7 %.

Genom förändringen kommer flödesavgiften för fjärrvärme att bättre än tidigare motsvara de höjda fasta kostnaderna för produktion och överföring av värme. Den förändrade flödesavgiftens inverkan på typbyggnader*:

  • För ett typiskt småhus (0,15 m³/h) är priseffekten 3,84 euro per månad.
  • För ett typiskt radhus / litet flervåningshus (0,8 m³/h) är priseffekten 17,18 euro per månad.
  • För ett typiskt större flervåningshus (2,8 m³/h) är priseffekten 53,03 euro per månad, vilket innebär att priseffekten för en enskild lägenhet är cirka 66 cent per månad.

Energipriset på fjärrvärme för höstperioden 1.10.-31.12.2018 är 68,99 e/MWh.

Priserna inkluderar 24 % moms.

* I kalkylexemplet har Finsk Energiindustri rf:s typbyggnader använts.

Mer info