Nyhet / 30.1.2018

Världens i sitt slag första säsongslager för energi planeras i Kronbergsstrandens grottor

Helen och Skanska utreder möjligheterna att bygga ett gigantiskt säsongslager för uppvärmningsenergi i de gamla grottorna under Kronberget i Helsingfors. Veterligen har motsvarande inte gjorts någon annanstans i världen.

Säsongslager för energi planeras i Kronbergsstrandens grottor

Säsongslagret för energi är tänkt att utgöra en del av den ekologiska stadsdelens energisystem, där man på ett nytt sätt utnyttjar havsvatten som värmts upp av solen samt återvunnen värme från bostadshusen. I det planerade projektet skulle man ta i bruk grottorna under Kronberget, av vilka den ena tidigare använts som beredskapslager för olja. Grottornas sammanlagda volym är 300 000 m3 och de är belägna cirka 50 meter under havsytan.

Den energilösning som Helen planerar bygger på en modell där byggnaderna värms och kyls med hjälp av värmepumpar. Under sommaren fylls grottorna med Kronbergsfjärdens ytvatten som värmts upp av solen. Under vintern används vattnet sedan som energikälla för värmepumparna. Under sommarsäsongen tar man också vara på överskottsvärmen från byggnader som värmts upp av solen och förädlar den för återanvändning. I modellen fungerar alltså havsvatten och byggnader som värmts upp av solen som värmekällor för värmepumparna medan fjärrvärmenäten i området samlar upp och distribuerar värmen.

- Säsongslagring av energi är en av våra viktiga framtida lösningar för att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi. I det här projektet tar vi ett stort steg mot en utsläppsfri energiframtid och höjer samtidigt boendekomforten på ett ekologiskt sätt, säger direktör Marko Riipinen på Helen.

Det planerade säsongslagrets kapacitet räcker för att tillgodose upp till en tredjedel av behovet av uppvärmningsenergi i hela Kronbergsområdet.
- Det handlar alltså om en energilösning som har reell betydelse för områdets behov av uppvärmningsenergi, säger projektutvecklingschef Satu Ryynänen på Skanska med glädje.

- I enlighet med sin nya stadsstrategi betonar Helsingfors klimatansvar och ekologiska värderingar genom att bland annat bygga nya energisystem och öka användningen av förnybar energi. Det eventuella säsongslagret för uppvärmningsenergi i Kronbergsstranden är ett ypperligt och stort lokalt exempel på detta, tillägger Kronbergsstrandens projektchef Pirjo Sirén på Helsingfors stad.

Kronbergsstranden blir ett havsnära, ekologiskt bostadsområde

Kronbergsstranden erbjuder urbant boende i havsnära miljö och nära naturen. I Kronbergsstranden byggs ett högklassigt bostadsområde på och kring den plats där Degerö oljehamn tidigare fanns. Kronbergsstranden blir en av stadens synligaste fasader mot havet. Kronbergsstranden ska bebyggas med hem för 13 000 invånare fram till 2030. Cirka 800 arbetsplatser väntas uppkomma i området. Byggandet av gator, kommunalteknik och bostadshus i Kronbergsstranden pågår som bäst. Flera byggherrar och byggföretag har projekt här. Bland annat uppför Helsingfors stad bostadsobjekt med olika besittningsformer i olika delar av Kronbergsstranden.

Många av bostäderna och den kommande strandbulevarden får utsikt över havet mot innerstaden och Sveaborg. Fågelvägen är det tre kilometer från Kronbergsstranden till Helsingfors centrum. I framtiden tar det en kvart med spårvagn från centrum till Kronbergsstranden, när Kronbroarna förenar Degerö, Kronbergsstranden och Fiskehamnen med innerstaden.

Skanskas planeringsområde får 600 nya bostäder

Skanska planerar som bäst sitt planeringsområde Kronberget, som ligger i nordvästra delen av det nya bostadsområdet Kronbergsstranden. I Skanska Kodits planeringsområde byggs cirka 600 nya bostäder från ettor till familjebostäder. Enligt planerna ska de första bostäderna börja byggas under 2019. Som grund för planläggningsarbetet arrangerade Helsingfors stadsplaneringskontor och Skanska en planeringstävling, där Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:s plan valdes ut som grund för det fortsatta arbetet.

Fakta

Finlands första säsongslager för energi

Den planerade lösningen är unik såväl i Finland som internationellt.

Säsongslagring av energi är en väsentlig metod för att minska mängden energi som produceras genom förbränning i nordliga förhållanden. I Helsingfors är värmebehovet tio gånger större under vintersäsongen jämfört med sommartid. I den planerade lösningen lagras Kronbergsfjärdens vatten som värmts upp under sommaren i gigantiska grottor, och under vintersäsongen utnyttjas värmen från havsvattnet som värmekälla.

Kronbergsgrottorna

Grottorna är två: den ena är cirka 16 meter bred och den andra cirka 18 meter. Grottorna är cirka 30 meter höga. Den större grottan är 326 meter lång och den mindre 245 meter. Grottornas botten ligger 50 meter under havsytan. Grottornas sammanlagda volym är cirka 300 000 m3, det vill säga 300 miljoner liter. Volymen motsvarar cirka tre riksdagshus. Grottorna byggdes i början av 70-talet och underhölls av oljebolaget Shell, som använde en del av grottorna som lager för dieselolja. De övriga fungerade som Försörjningsberedskapscentralens beredskapslager för oljeprodukter och sköttes av Shell.

Grottorna tömdes första gången 2007 och rengjordes åren 2008–2009. Efter det användes grottorna på nytt och tömdes och rengjordes för andra gången åren 2010–2011.

Grottorna övergick i Skanskas ägo 2014. Genom åren har det bollats med olika idéer om vad grottorna skulle kunna användas till. Bland förslagen kan nämnas en parkeringshall, en skjutbana, ett begravningskapell och en klätterhall. Planerna har emellertid stupat på att grottorna är så svårtillgängliga.